Financiële tegemoetkomingen

Financiële tegemoetkomingen

www.meerkosten.nl
Leven met een handicap of chronische ziekte brengt extra kosten met zich mee. Meerkosten voor zorg, vervoer, hulpmiddelen, aanpassingen en voorzieningen. Meerkosten omdat het dagelijks leven voor u duurder is dan voor anderen. Er zijn verschillende regelingen om die meerkosten te compenseren. Die compensatie is nooit volledig, maar de regelingen helpen wel.

Op de website www.meerkosten.nl vindt u informatie over:

• De aftrek van specifieke zorgkosten bij de aangifte inkomstenbelasting.
• Andere belastingvoordelen voor chronisch zieken en gehandicapten
• Andere inkomensondersteuning

Bereken uw recht: tegemoetkomingen zijn er niet alleen voor mensen met een bijstandsuitkering. Wellicht heeft ook u recht op landelijke tegemoetkomingen of gemeente specifieke regelingen. Weet u op welke toeslagen en subsidies u recht heeft? En hoeveel deze regelingen u opleveren? Deze website berekent het voor u.

 

Vereniging van Huntington is aangesloten bij