Er zijn vele vormen van therapie die u kunnen ondersteunen: logo-, ergo- en fysiotherapie, dans- en bewegingstherapie, muziek- en kunstzinnige therapie. Zit er iets voor u bij?

Logopedie

Logopedie startfoto blokkenLogopedie is zorg die nodig is als er problemen zijn met stem, spraak, taal, gehoor en slikken. Logopedisten behandelen stoornissen op het gebied van de persoonlijke communicatie. Zij laten patiënten kennismaken met communicatiehulpmiddelen en trainen vaardigheden voor het gebruik van communicatiehulpmiddelen in de toekomst. Ook leren ze slik- en communicatie adviezen toe te passen. Zij houden zich daarnaast bezig met voorlichting, preventie en onderzoek.

Fysiotherapie

Therapie foto voor paginaDe fysiotherapeut is de deskundige van het dagelijks bewegen en kijkt naar de lichamelijke situatie en de mobiliteit van de patiënt. Voor patiënten is behoud van de mobiliteit en zelfstandigheid belangrijk, de fysiotherapeut begeleidt de patiënt hierbij. Fysiotherapeutische begeleiding speelt ook een belangrijke rol bij preventie (vallen, verlies mobiliteit, verlies spierkracht en contracturen). Een fysiotherapeut adviseert en begeleidt tevens mantelzorgers en zorgverleners in hun omgang met de patiënt met betrekking tot het uitvoeren van dagelijkse handelingen en het gebruik van (loop) hulpmiddelen.

Psychomotorische therapie

Psychomotorische therapiePsychomotorische therapie, kortweg 'PMT', helpt u bij het omgaan met lichamelijke en psychische klachten. PMT maakt uw psychische stabiliteit zo groot mogelijk en herstelt uw dagelijks evenwicht. Daarbij ligt het accent op ontspanning en beweging. U kunt de hulp van een psychomotorisch therapeut inroepen als u last heeft van passiviteit, apathie, spanning, onrust, ontremming, angsten en agressief gedrag. Maar ook onzekerheid, sociale onhandigheid en aanpassings- en omgangsproblemen behoren tot het terrein van PMT.

Psychomotorische therapie en Huntington bij zorgcomplex De Kloosterhoeve
Als bewoner of bezoeker van de dagbehandeling van zorgcomplex De Kloosterhoeve kunt u deelnemen aan groepstherapie of individuele therapie speciaal voor mensen die lijden aan de ziekte van Huntington. De therapie is gericht op het aanleren en onderhouden van het vermogen om te ontspannen. Heeft u de vaardigheid onder de knie? Dan helpt dit bij moeilijkheden tijdens het ziekteverloop.

Dans- en bewegingstherapie (DBT)

Dans en bewegingstherapieDans- en bewegingstherapie (DBT) is, evenals PMT en muziektherapie, een vaktherapeutische discipline. DBT kan individueel gegeven worden of in een groep.
Danstherapie richt zich via het lichaam, beweging en dans op het op gang brengen van veranderingen en op de integratie van emotionele, sociale, cognitieve en fysieke processen. Mensen met de ziekte van Huntington kunnen baat hebben bij DBT aangezien er gewerkt kan worden aan balans, activering, ontspanning, uiten van emoties d.m.v. beweging in plaats van woorden, ervaren van verbinding, lichaamsbesef en emotioneel, psychisch en sociaal welbevinden.

In Expertisecentrum Het Gulden Huis (Florence) in Den Haag werkt een danstherapeute op de Huntington-afdeling.

Ergotherapie


ErgotherapieErgotherapie leert cliënten zo optimaal en zelfstandig mogelijk dagelijkse handelingen en activiteiten uit te voeren in hun eigen woon-, leef- en werkomgeving. De ergotherapeut is in staat te adviseren over aanpassingen in en om het huis en kan zo nodig gericht met de patiënt dagelijkse activiteiten gaan oefenen. De ergotherapeut analyseert de lig- en zithouding, adviseert en realiseert voorzieningen die individueel aangepast zijn aan de behoeften van de patiënt (bedden, rolstoelen, eethulpmiddelen etc.) met daaraan gekoppeld het regelen van aanvragen/vergoedingen.

Muziektherapie


MuziektherapieMuziektherapie is een methodische vorm van hulpverlening waarbij vele muzikale hulpmiddelen ingezet worden. Muzikale middelen zijn bijvoorbeeld maat, ritme, melodie, harmonie, klank, muziekinstrumenten, de menselijke stem, muzikale spelvormen en muzikaal cultuurgoed. Zij zijn er in opgeschreven, opgenomen of overgeleverde vorm. De muzikale hulpmiddelen worden binnen een therapeutische relatie ingezet om verandering, ontwikkeling, stabilisatie of acceptatie te bewerkstelligen op emotioneel, gedragsmatig, cognitief, sociaal of lichamelijk gebied.

Oefentherapie Cesar/Mensendieck


Voor uw klachten wordt er een passende behandeling uitgestippeld waarbij rekening wordt gehouden met uw dagelijkse activiteiten. De therapie is dus altijd maatwerk en 'op uw lijf geschreven'.

OefentherapieDe oefentherapeut behandelt uw klachten en is uw persoonlijke coach. Samen werkt u aan verbetering van uw houding en bewegingspatroon. De oefentherapeut analyseert uw bewegingspatroon en geeft daarbij oefeningen en adviezen voor een optimale belasting van spieren en gewrichten. Kortom: u verbetert uw houding. Oefentherapie is in alle opzichten goed voor uw gezondheid.

Een huisarts, medisch specialist en/of bedrijfsarts kan u doorverwijzen. Maar u kunt ook direct -zonder verwijzing - bij de oefentherapeut terecht.
Behandelkosten worden conform polisvoorwaarden vergoed. Raadpleeg uw polis voor de voorwaarden van uw (aanvullende) zorgverzekering.

Meer informatie? Kijk op de site van de Vereniging voor Oefentherapeuten Cesar en Mensendieck (VvOCM): www.oefentherapeut.nl. Daar vindt u ook oefentherapeuten bij u in de buurt.

Kunstzinnige therapie

Kunstzinnige therapieKunstzinnige therapie is een vaktherapeutische discipline. Kunstzinnige therapie wordt zowel individueel als in groepsverband gegeven. Het is een non-verbale therapievorm waarbij gebruik wordt gemaakt van kunstzinnige technieken zoals tekenen, pastel schilderen, boetseren en werken met speksteen. In de therapie gaat het niet om het eindresultaat maar juist om de ervaring en het doormaken van een proces. Mensen met de ziekte van Huntington hebben baat bij deze therapievorm waar gewerkt kan worden aan onder andere de volgende doelen: activeren, ontspanning, uiting van emoties in kleur, vorm en beweging en het ervaren van een zinvolle en prikkelende activiteit. Door kwaliteiten in zichzelf te (her)ontdekken wordt het gevoel van eigenwaarde en het zelfvertrouwen vergroot. Hiernaast bieden de gemaakte kunstwerken een ingang voor gesprekken en het maken van contact met zowel de mantelzorger, familie, vrienden alsmede het zorgteam. ‘Een beeld zegt meer dan 1000 woorden’. In het Huntington Expertisecentrum van Het Gulden Huis (Florence) in Den Haag is een kunstzinnig therapeut werkzaam.

 

Vereniging van Huntington is aangesloten bij