Inschrijven Nieuwsbrief

UniQure pauzeert de toediening van hoge dosis AMT-130. Ook Novartis pauzeerde recent de toediening van branaplam

Op 11 augustus jl. besprak een panel van vier specialisten van de Huntington’s Disease Society of America beide besluiten met de Huntingtongemeenschap in Amerika. De specialisten gaven aan hoe de mogelijke voortgang van deze trials eruit ziet. Hieronder volgt een samenvatting van de online bijeenkomst.

Dr. Leora Fox start met het geven van achtergrondinformatie over de twee klinische trials van uniQure en Novartis.

uniQure, de AMT-130 trial

De therapie van uniQure is ontworpen om de hoeveelheid van het schadelijke huntingtine-eiwit in de hersencellen van mensen met de ziekte van Huntington te verlagen. De studie loopt al twee jaar. uniQure plande om 26 mensen de hersenoperatie te laten ondergaan die nodig is voor toediening van het middel AMT-130. Sommigen zouden het medicijn krijgen, anderen een schijnoperatie. De belangrijkste doelen van de studie waren om een veilige dosis te vinden en om te onderzoeken of AMT-130 de hoeveelheid van het huntingtine-eiwit kan verlagen. De studie begon met een subgroep van 10 mensen die de lage dosis van het medicijn toegediend kregen. Toen die operaties na ongeveer een jaar veilig leken te verlopen, begon uniQure met het testen van een hogere dosis. De recente mededelingen van uniQure op 8 augustus 2022 waren alleen gerelateerd aan de groep die de hoge dosis zou ontvangen. Deze groep omvatte 16 mensen waarvan er al 14 een operatie hadden ondergaan. Drie van de 14 mensen, die AMT-130 toegediend hadden kregen, vertoonden ernstige bijwerkingen in de paar weken na hun operatie. Het ging om duizeligheid, hoofdpijn, braken en andere neurologische symptomen. Twee van deze mensen herstelden volledig, een van hen herstelde gedeeltelijk.

De gebeurtenissen werden onmiddellijk gemeld door de artsen die de studie uitvoerden. uniQure werkt samen met een onafhankelijke commissie die bepaalt of er stappen moeten worden ondernomen wanneer de veiligheid van de deelnemers in het geding komt. Ook wordt er intensief samengewerkt met controlerende instanties zoals de FDA en de EMA. Bij zorgwekkende gebeurtenissen kan de onafhankelijke commissie een veiligheidsadvies afgeven. Op basis van de waargenomen bijwerkingen heeft de commissie geadviseerd om toediening met een hogere dosis te pauzeren en voorlopig geen nieuwe operaties met de hoge dosis uit te voeren. uniQure wil eerst beter begrijpen waarom de hogere dosis deze bijwerkingen veroorzaakt. In het vierde kwartaal van 2022 zal uniQure meer informatie delen.

Novartis, de VIBRANT-HD trial

Novartis ontwikkelde een middel, branaplam, dat via de mond kan worden ingenomen. Branaplam is eigenlijk ontwikkeld voor de ziekte genaamd spinale musculaire atrofie (SMA) die dodelijk is bij baby's en jonge kinderen. Novartis kwam erachter dat het ook de hoeveelheid van het schadelijke huntingtine-eiwit verlaagt. Novartis voerde vervolgens enkele veiligheidsstudies uit met gezonde volwassenen en besloot verder te gaan met de zogeheten VIBRANT-HD studie voor volwassenen met de ziekte van Huntington (ZvH). Novartis wilde de inname van twee verschillende doses bij een groep van 75 mensen testen.

Er werd gestart met de lage dosis. De onafhankelijke commissie bestudeerde de resultaten en ontdekte dat sommige deelnemers neurologische bijwerkingen vertoonden, perifere neuropathie genoemd. Hieronder vallen veranderingen in reflexen, gevoelloosheid, tintelingen of pijn in handen en voeten. Niemand had nog de hoge dosis ingenomen. Ook zag de commissie een toename van het eiwit Nfl, een mogelijk teken van stress in de hersenen of het zenuwstelsel. Om deze redenen besloot Novartis de dosering op te schorten. Dit betekent dat er tijdelijk gestopt is met het geven van branaplam of placebo aan deelnemers van deze trial. De onafhankelijke commissie en Novartis zijn vervolgens verder gegaan met het analyseren van de gegevens en zijn in overleg gegaan met de FDA en EMA. Aan de deelnemers is gevraagd om zich regelmatig te laten onderzoeken op de onderzoekslocaties zodat de effecten van branaplam onderzocht kunnen worden en Novartis een besluit kan nemen over de volgende stap. Het kan zijn dat de studie gestopt wordt, maar ook dat ze verder gaan met een lagere dosis of met een andere frequentie. Denk bijvoorbeeld aan Roche die na het stoppen van de toediening met tominersen verder gaat met een nieuwe fase 2 studie met een andere doelgroep.

Hoe gaan beide studies verder?

Dr. Viktor Sung: In beide studies is de dosering opgeschort, maar beide studies zullen mogelijk wel doorgaan. Dat is een belangrijk onderscheid met de studie van Roche waar een nieuwe fase 2 wordt opgestart. Het doel van de uniQure studie was om te bepalen welke dosis de veiligste is. De bijwerkingen zijn alleen gevonden in de groep die de hoge dosis toegediend kreeg. Misschien gaat uniQure door met de lage dosis of met een nog lagere dosis. Het is belangrijk dat de studie nog steeds loopt!

uniQure: Bij uniQure gaat het om een eenmalige dosering. Alle patiënten met een hoge of een lage dosering blijven gevolgd worden en worden er gegevens van hen verzameld. Alle patiënten, die in de eerste ronde de lage dosis of schijnoperatie kregen, krijgen de kans om door te gaan met het onderzoek. Alle deelnemers, die de schijnoperatie hebben ondergaan, kunnen na het eerste jaar alsnog een lage dosis toegediend krijgen. De optie met een hoge dosis wordt op dit moment niet aangeboden.

Novartis: Bij Novartis is de dosering voor alle deelnemers opgeschort, maar het onderzoek zelf wordt niet beëindigd. De stuurgroep had kunnen zeggen dat de bijwerkingen zo zorgwekkend zijn dat ze de hele studie wilden afsluiten, maar dat hebben ze niet geadviseerd. Ze raden alleen aan om de dosering te pauzeren, meer informatie te verzamelen en te onderzoeken of er een veilige weg is om verder te gaan.

Beide onderzoeken zijn goede voorbeelden van wat er vroeg in een proces kan gebeuren. In de uniQure studie werden de bijwerkingen gemeld binnen enkele weken nadat de persoon de chirurgische ingreep had ondergaan en het middel was toegediend. Ook de studie van Novartis was net begonnen met dosering toen de neveneffecten werden opgemerkt. Bijwerkingen moeten op langere termijn bekeken worden. Er moet rekening gehouden worden met veiligheid en werkzaamheid op de langere termijn en dit zijn slechts de eerste stappen.

Het belang van het blijven monitoren van de deelnemers Het is uitermate belangrijk dat deelnemers gevolgd blijven worden omdat alleen die informatie de onderzoekers verder kan helpen bij hun onderzoek.

Wat is de mogelijke impact van dit recente nieuws op deelnemers aan klinische studies?

Dr. Jennifer Simpson: Dit nieuws kan voor deelnemers heel teleurstellend en verdrietig zijn omdat de studie niet heeft gebracht wat we allemaal hoopten. Ook kunnen mensen huiverig worden om deel te nemen aan klinische onderzoeken. Daarom is het heel belangrijk dat u goed op de hoogte bent van mogelijke risico’s en voordelen van een behandeling. Het is belangrijk dat u zich op uw gemak voelt bij deelname aan een onderzoek.

Het beantwoorden van vragen

Vraag: Waarom wordt er bij de uniQure studie niet voor een gemiddelde dosering gekozen?  Gaat het om langdurige neveneffecten? Waarom niet verder gaan op het moment dat de bijwerkingen verdwijnen? Sommige mensen geven de voorkeur aan de bijwerkingen boven symptomen van de ziekte van Huntington. Antwoord: Er is een pauze nodig om antwoorden op deze vragen te vinden. Zijn de bijverschijnselen in evenwicht met het potentiële voordeel van het medicijn en hoeveel medicijn is nodig of mogelijk om het juiste effect te krijgen? Hoe brengen we de voordelen en de bijwerkingen van een mogelijke behandeling in balans met elkaar? De realiteit is dat deze krachtige geneesmiddelen sterke bijwerkingen kunnen hebben. Bedrijven moeten een besluit nemen in overleg met de Huntingtongemeenschap maar ook met instanties zoals de FDA en de EMA zodat deze niet later de toelating van het middel op de markt verhinderen vanwege een verkeerde balans.

Vraag: Waarom zouden mensen nog steeds moeten blijven deelnemen aan klinische studies? Deelnemers kunnen zichzelf in een zeer kwetsbare positie brengen. Antwoord: De meeste deelnemers zullen hopen dat wanneer je een werkend middel krijgt je mogelijk een van de eerste mensen bent waarbij de ziekte stopt of geremd wordt. Wanneer dat niet zo is, dan is de deelnemer nog steeds een ontzettend belangrijk onderdeel van het proces.  De informatie van deelnemers stelt wetenschappers en bedrijven in staat om toegang te krijgen tot waardevolle informatie over de effecten van de behandeling.

Vraag: Welke studies zitten er in de pipeline? Antwoord: Roche staat op het punt om een nieuwe fase 2-studie met tominersen te starten. Ook zijn er bedrijven die andere orale, huntingtine-verlagende medicijnen ontwikkelen, zoals PTC Therapeutics met het middel PTC518. Vaccinex publiceerde recent enkele gegevens over hun SIGNAL-studie met het middel VX15, Annexon start in de VS een fase 2 studie met een middel dat zich richt op een deel van het immuunsysteem van de hersenen. En zo komen er meerdere studies aan.

Afsluitend: Dr. Viktor Sung benadrukt dat er geen andere gemeenschap van wetenschappers, patiënten en families is zoals de ZvH gemeenschap. De betrokkenheid van de industrie is ontzettend hoog. De communicatie tussen alle betrokkenen bij de ziekte van Huntington, van de patiënt tot aan de regulerende autoriteiten, pusht zaken vooruit, zelfs als we berichten horen zoals over Novartis en uniQure. Dr. Sung is vereerd om deel te mogen uitmaken van deze gemeenschap.

Link naar het volledige webinar: https://www.youtube.com/watch?v=3lk4wPWw5Jg&t=92s

 

 

 

 

Door dr. Leora Fox Augustus 08, 2022 Bewerkt door dr. Jeff Carroll Vertaald door dr. G.M Donné-Op den Kelder 8 Augustus 2022

De VIBRANT-HD studie startte begin 2022 met een huntingtine-verlagend medicijn, genaamd branaplam, dat via de mond kon worden ingenomen. Echter, op maandag 8 augustus vernamen we dat de dosering tijdelijk is opgeschort op aanbeveling van een onafhankelijke commissie die de gegevens uit de klinische studie in de gaten houdt. Deze beslissing werd genomen omdat er tekenen waren dat sommige van de deelnemers die branaplam gebruikten, last kregen van perifere neuropathie, een aandoening van de perifere zenuwen die kan leiden tot motorische symptomen. Wat is er gebeurd en wat zijn de volgende stappen?

Het ZvH-gen en de zoektocht naar huntingtine-verlaging

De ziekte van Huntington is een dominant erfelijke ziekte, die van generatie op generatie wordt doorgegeven. De ziekte wordt veroorzaakt door een genetische mutatie in het huntingtine-gen op chromosoom nr.4. Deze mutatie resulteert uiteindelijk in de vorming van een extra lang huntingtine-eiwit. Dit eiwit wordt verondersteld schadelijk te zijn voor hersencellen, waardoor ze ziek worden en uiteindelijk verdwijnen. Dit leidt tot de vele verschillende symptomen van de ziekte.

In de afgelopen tien jaar hebben behandelingen zich vooral gericht op huntingtine-verlaging in de hersenen. Tot nu toe zijn de behandelingen, die bij mensen zijn getest, behoorlijk invasief geweest omdat frequente ruggenprikken nodig waren of zelfs een hersenoperatie om het middel in de hersenen te krijgen. Echter, Novartis startte onlangs de zogeheten VIBRANT-HD studie met een huntingtine-verlagend medicijn dat eenmaal per week via de mond kon worden ingenomen.

Branaplam en de belofte van orale huntingtine-verlaging

Het verhaal van branaplam en de VIBRANT-HD studie begon met een andere ziekte, bekend als SMA, Spinale Musculaire Atrofie. SMA is ook een genetisch bepaalde ziekte die bij baby’s en jonge kinderen de aansturing van spieren aantast. Binnen slechts een paar jaar leidt deze ziekte tot overlijden van het patiëntje.

Branaplam staat erom bekend dat het de functie van het eiwit dat betrokken is bij SMA, kan herstellen. Bij toeval ontdekte Novartis dat branaplam ook de huntingtine-productie kan verlagen.

In de zomer van 2021, toen er meer genetische behandelingsopties beschikbaar kwamen voor kinderen met SMA, besloot Novartis om te stoppen met het ontwikkelen van branaplam voor kinderen met SMA en zijn inspanningen te richten op volwassenen met de ziekte van Huntington. Deze beslissing werd ondersteund door gegevens bij proefdieren met ZvH en veiligheidsstudies van branaplam bij gezonde volwassenen. Begin 2022 ontstond er binnen de ZvH-gemeenschap opwinding rondom de mogelijkheid van een orale huntingtine-verlagende behandeling; de Fase 2 VIBRANT-HD studie startte begin 2022.

Het teleurstellende nieuws van deze week

Binnen de VIBRANT-HD studie was gepland om 75 mensen, met vroege symptomen van de ziekte van Huntington, op meer dan 20 locaties over de hele wereld te betrekken. De belangrijkste doelen van de studie waren het testen van de veiligheid en het vermogen van het medicijn om huntingtine, gemeten in ruggenmergvocht, te verlagen. Het plan was om zowel bij hoge als lage doses branaplam, eenmaal per week, gedurende een periode van vier maanden, het huntingtine-niveau in ruggenmergvocht te meten. Sinds begin 2022 was alleen nog het eerste cohort met de studie gestart. Van de ongeveer 25 deelnemers namen ongeveer 20 mensen een lage dosis in en vijf een placebo.

Vandaag hebben we vernomen dat de dosering om veiligheidsredenen is stopgezet. Er waren tekenen dat branaplam giftig zou kunnen zijn voor het zenuwstelsel. Dit werd vastgesteld door een onafhankelijke Data Monitoring Committee (DMC), een groep van deskundigen die toegang heeft tot de gegevens, lang voordat artsen, patiënten of Novartis zelf de resultaten kennen. Binnen de overgrote meerderheid van geneesmiddelenonderzoek is dit een standaardpraktijk om de veiligheid van deelnemers te kunnen blijven garanderen in geval zich problemen voordoen.

De aanbeveling om de dosering in de studie op te schorten was gebaseerd op tekenen dat branaplam mogelijk schade veroorzaakt aan zenuwen buiten de hersenen en het ruggenmerg, bekend als perifere neuropathie. Verschillende onderzoeken wezen erop dat bij sommige patiënten sprake zou kunnen zijn van een toename van zenuwbeschadiging in hun ledematen.

Wat gaat er nu gebeuren?

Op korte termijn zullen alle deelnemers stoppen met de behandeling. Ze zullen wel gevraagd worden om geplande afspraken na te komen, waaronder afname van bloed en ruggenmergvocht en het testen van de gezondheid van de zenuwen. In wezen gaat de studie door maar zonder inname van branaplam of placebo. De deelnemers zullen nauwlettend worden gecontroleerd op andere veiligheidssignalen. Dit is nodig om zoveel mogelijk te kunnen begrijpen van de effecten van branaplam op volwassenen met de ZvH.

De studie zal niet verder gaan met de overige, ingeplande deelnemers. Huidige deelnemers en artsen zullen "geblindeerd" blijven tot het einde van de studie, wat betekent dat ze nog steeds niet weten wie er een medicijn of placebo kreeg.

Wat betekent dit voor branaplam... en het verlagen van huntingtine?

In wezen is deze opschorting een manier om deelnemers tegen een verder potentieel gevaar voor hun zenuwstelsel te beschermen. Het betekent ook dat Novartis een stap terug moet doen, de tijd moet nemen om de gegevens te analyseren, meer van de gegevens te leren, en moet bepalen of het zinvol is om branaplam te blijven testen.

Wanneer het medicijn echt niet veilig is voor mensen met de ziekte van Huntington, dan is doorgaan geen optie. Aan de andere kant, kan ook een lagere of minder frequente dosering gebruikt gaan worden. Ook kan het zijn dat branaplam sommige deelnemers anders heeft beïnvloed dan anderen. Deze laatste mogelijkheid is vergelijkbaar met hoe Roche een nieuwe klinische studie zal uitvoeren met het huntingtine-verlagende medicijn tominersen bij een specifieke groep mensen.

Het is een enorme teleurstelling dat de inname van branaplam veel riskanter is dan verwacht voor volwassenen met de ZvH. Dit is natuurlijk extra zwaar voor degenen die als eersten deelnamen aan VIBRANT-HD. Maar dit nieuws beïnvloedt iedereen in de Huntington-gemeenschap die hoopvol was over het eerste, orale, huntingtine-verlagende medicijn dat bij mensen werd getest.

Geen reden om hoop op huntingtine-verlaging op te geven

Echter, dit nieuws is geen reden om de hoop op huntingtine-verlaging op te geven - zelfs niet bij orale huntingtine-verlaging. Branaplam is oorspronkelijk ontworpen om een andere ziekte te behandelen, en hoewel het huntingtine verlaagt, kunnen er andere redenen zijn waarom het onvoorziene problemen veroorzaakt die bekend staan als 'off-target effecten'.

Op dit moment test PTC Therapeutics de werking van een ander, oraal, huntingtine-verlagend medicijn, genaamd PTC-518. Het bedrijf heeft gegevens gepubliceerd die aangeven dat PTC-518  mogelijk geschikter is dan branaplam. Belangrijk is dat PTC-518 meer in de hersenen aanwezig is dan in de rest van het lichaam. Dit is belangrijk omdat de hersenen het primaire behandelingsdoel zijn. We kijken uit naar een update van PTC nadat ze de branaplam-resultaten bestudeerd hebben. We hopen dat hun studie kan doorgaan nadat experts uitspraken hebben gedaan over de mogelijke veiligheid van de deelnemers.

Vooruit kijken

Naast onderzoek naar deze orale geneesmiddelen, wordt er door vele onderzoekers gewerkt  aan andere benaderingen om huntingtine te verlagen. Momenteel wordt klinisch onderzoek uitgevoerd door uniQure en Wave en heeft Roche een volgende studie gepland.

Ook staan er de komende maanden enkele belangrijke conferenties gepland waar ongetwijfeld opwindend nieuws van klinische en preklinische studies van over de hele wereld gedeeld zal worden.

Het lijdt geen twijfel dat dit een moeilijke dag is voor de ZvH-gemeenschap en voor degenen onder ons die hopen dat huntingtine-verlagende medicijnen een effectieve behandeling voor de ziekte van Huntington zijn. Maar, zoals we zo vaak zeggen, wetenschap is cumulatief, en als we het goed doen, kunnen zelfs mislukkingen in de kliniek ons meer leren dan we wisten voordat we aan de studie begonnen.

Dankbaarheid

De hele gemeenschap is de deelnemers aan de VIBRANT-HD studie enorm dankbaar. Hun onbaatzuchtige bijdrage maakt het ontwerp van een volgende studie mogelijk waarin rekening zal worden gehouden met de lessen die zijn geleerd in VIBRANT-HD. Dit zal ons dichter bij de dag brengen waarop er effectieve behandelingen voor de ziekte van Huntington mogelijk zullen zijn.

Hoofden klein

Uw mening over genetische behandelingen is belangrijk!

Als onderzoekers van het Radboudumc Nijmegen en het MaastrichtUMC+ zijn we benieuwd naar de mening van patiënten over toekomstige genetische behandelingen voor de ziekte van Huntington. Genetische behandelingen grijpen in op de fout in het erfelijk materiaal die de ziekte veroorzaakt. Deze behandelingen hebben als doel de ziekte te remmen, uit te stellen of te stoppen. Op dit moment worden deze behandelingen nog in studieverband onderzocht. Deze behandelingen zijn veelbelovend maar hebben ook nadelen: de behandelingen moeten via een operatie of via herhaalde ruggenprikken worden toegediend, de effecten (maar ook de bijwerkingen) op de lange termijn zijn onbekend en de behandeling kan niet in elk ziekenhuis worden gegeven. Om bij het invoeren van deze behandelingen in de toekomst rekening te kunnen houden met de wensen van de patiënt hebben we een online vragenlijst opgesteld. Indien u zelf de ziekte van Huntington heeft of drager bent zouden we het erg op prijs stellen als u deze vragenlijst in zou willen vullen. Via deze link kunt u zich aanmelden voor deelname: https://healthacademy-web.radboudumc.nl/rhasurvey/index.php?r=survey/index&sid=269412&lang=nl

De vragenlijst bestaat uit zo’n 25 vragen en het invullen ervan neemt ongeveer 15-20 minuten in beslag. Uw antwoorden zijn anoniem.

Bij voorbaat hartelijk dank voor uw deelname.

Namens de onderzoeksgroep,

Dr. Nienke van Os
Arts-onderzoeker en neuroloog in opleiding
Radboudumc Nijmegen

 

 

Ben je opgegroeid met een ouder met Huntington? Dan gaan we graag met jou in gesprek!

Er is weinig bekend over ervaringen van kinderen die opgroeien bij een ouder met de ziekte van Huntington en over hun emotionele, relationele en sociale behoeften. Tijdens online groepsgesprekken willen we in kaart brengen hoe jongvolwassenen hun kindertijd en jeugd met een ouder met Huntington hebben ervaren en wat zij nodig gehad zouden hebben voor hun ontwikkeling en welbevinden. De resultaten kunnen bijdragen aan psychologische en maatschappelijke zorg die is afgestemd op de behoeften van kinderen in gezinnen met Huntington. Met tijdige en passende zorg kan de kans op een gezonde ontwikkeling worden vergroot en kunnen problemen op latere leeftijd mogelijk voorkomen worden.

Wil je jouw ervaringen delen?

  • Eenmalig online groepsgesprek van 1,5 uur
  • Het gaat over jouw ervaringen en behoeften
  • Leeftijd 18-35 jaar

Als dank voor jouw deelname: €25 VVV-bon

Heb je vragen of wil je je aanmelden?

Mail dan naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Partner-in-Balans nu ook beschikbaar voor naasten van mensen met de ziekte van Huntington!

Het Alzheimer Centrum Nederland en het Maastricht Universitair Medisch Centrum ontwikkelden een online programma voor naasten van mensen met de ziekte van Huntington. Wij, als onderzoekers, willen graag in kaart brengen of dit programma, genaamd Huntington-Partner-In-Balans, voldoende aansluit bij de wensen en behoeften van u als naaste.

Wat is Huntington-Partner-in-Balans?

Huntington-Partner-In-Balans is een online cursus ter ondersteuning voor u als naaste. U kunt thematische modules volgen onder begeleiding van een hiervoor getrainde coach. De modules zijn ontwikkeld op basis van groepsgesprekken met familieleden van mensen met Huntington, zorgprofessionals en experts. Iedere module bestaat uit een video-opname met lotgenoten, achtergrondinformatie, persoonlijke verhalen, tips, een reflectieopdracht en een stappenplan. U kunt uit kiezen uit vijftien verschillende modules:

  • Periode voor de diagnose; Acceptatie, Balans in acticviteiten
  • Communicatie; Veranderingen bij je naaste; Het gezin
  • Focussen op het positieve; Combineren werk en zorg; Inzicht in jezelf
  • Onzekerheden en piekeren; Sociale relaties en steun; Intimiteit en seksualiteit
  • Richting opname; Zorgen over erfelijkheid; Nadenken over de toekomst

Het onderzoek

Als u wilt deelnemen aan dit onderzoek, dan vragen wij u allereerst om een digitale vragenlijst in te vullen van circa 5 tot 10 minuten. Vervolgens gaat u gedurende 8 weken online aan de slag met 4 modules die aansluiten bij uw persoonlijke situatie. Na afloop vragen we u om nogmaals dezelfde vragenlijst in te vullen. Daarna nemen we telefonisch contact met u op om te horen hoe we de cursus verder kunnen laten aansluiten op uw behoeften en wensen.

Heeft u vragen of interesse in deelname?

Mail dan naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Vereniging van Huntington is aangesloten bij