Inschrijven Nieuwsbrief

De Vereniging van Huntington is door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), waardoor het belastingtarief op schenkingen en legaten 0% bedraagt. Die erkenning is ook voor u belangrijk. U kunt voor de inkomstenbelasting (IB) alleen aftrek krijgen voor giften aan een instelling met een ANBI status. Om die status te krijgen en te behouden moet de Vereniging van Huntington een aantal zaken helder en openbaar op zijn website zetten.  Hieronder kunt u deze informatie vinden.

Naam van de instelling

Vereniging van Huntington

Rechtspersonen en Samenwerkings-verbanden Informatie Nummer (RSIN)

004436362

Contactgegevens

Stationsplein 125

3818 LE Amersfoort

T: +31 (0)33-303 2800

E: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Doelstelling

Het behartigen van zowel de individuele als de collectieve belangen van patiënten met de ziekte van Huntington, partners en andere betrokkenen alsmede het bevorderen van hun sociaal-maatschappelijke activiteiten. In de statuten vindt u een uitgebreidere toelichting.

Hoofdlijnen beleidsplan

De meest recente versie van het beleidsplan vind u onder Beleidsplan 2020-2024

Bestuur

Voorzitter:               

Dhr. Arie Zwanenburg

Penningmeester:              

Mevr. dr. Gabrielle M. Donné-Op den Kelder

  Secretaris:

Vacant

Lid Dagelijks Bestuur:          

Dhr. Rob Haselberg

Lid Dagelijks Bestuur:

Dhr. Joop van der Lei

Beloningsbeleid en Privacybeleid

De bestuursleden van de Vereniging van Huntington verlenen hun diensten onbezoldigd.

Het Landelijk Bureau bestaat uit één betaalde medewerker.

De VvH heeft haar Privacybeleid opgesteld dat voldoet aan de nieuwe Privacywet.

Jaarverslagen

Dit zijn de activiteitenoverzichten over 2017 en 2018 en een Samenvatting over 2019 gepresenteerd tijdens de ALV op 26 september 2020.

Financiële verantwoording

Vind hier de jaarrekeningen over 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 en 2020

Belastingdienst ANBI Formulier 2020


Vereniging van Huntington is aangesloten bij