Inschrijven Nieuwsbrief

De Vereniging van Huntington is door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), waardoor het belastingtarief op schenkingen en legaten 0% bedraagt. Die erkenning is ook voor u belangrijk. U kunt voor de inkomstenbelasting (IB) alleen aftrek krijgen voor giften aan een instelling met een ANBI status. Om die status te krijgen en te behouden moet de Vereniging van Huntington een aantal zaken helder en openbaar op zijn website zetten.  Hieronder kunt u deze informatie vinden.

Naam van de instelling

Vereniging van Huntington

Rechtspersonen en Samenwerkings-verbanden Informatie Nummer (RSIN)

004436362

Contactgegevens

Postbus 91, 4000 AB Tiel

T: 06 1118 5645, E: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Doelstelling

Het behartigen van zowel de individuele als de collectieve belangen van patiënten met de ziekte van Huntington, partners en andere betrokkenen alsmede het bevorderen van hun sociaal-maatschappelijke activiteiten. Het stimuleren en financieren van wetenschappelijk onderzoek. In de statuten vindt u een uitgebreidere toelichting.

Hoofdlijnen beleidsplan

De meest recente versie van het beleidsplan vind u onder Beleidsplan 2020-2024

Bestuur

Voorzitter:               

Dhr. Arie Zwanenburg

Penningmeester:              

Mevr. dr. Gabrielle M. Donné-Op den Kelder

 Secretaris:

Vacant

Portefeuille onderzoek:      

Dhr. dr. Rob Haselberg

Portefeuille (keten)zorg

Dhr. Joop van der Lei

Beloningsbeleid en Privacybeleid

De bestuursleden van de Vereniging van Huntington verlenen hun diensten onbezoldigd.

Het Landelijk Bureau heeft één betaalde medewerker.

De VvH heeft haar Privacybeleid opgesteld dat voldoet aan de nieuwe Privacywet.

Jaaroverzichten

De jaaroverzichten over 2017, 2018 en 2019.

Financiële verantwoording 2015-2019 en Jaarverslagen vanaf 2020.

De financiële verantwoording 2015, 2016, 2017, 2018 en 2019. Het Jaarverslag 2020, 2021 en 2022 (inclusief financiële verantwoording).

Belastingdienst ANBI Formulier 2020, 2021 en 2022


Vereniging van Huntington is aangesloten bij