Inschrijven Nieuwsbrief

Hier vindt u een overzicht van zorg, hulp en financiële ondersteuning voor chronisch zieken. Ook leest u over het Wmo-loket, de Wmo-wijzer en het inhuren van zorgaanbieders (PGB).

Regelhulp is een soort routeplanner (webloket) voor chronisch zieken, gehandicapten en ouderen. Regelhulp geeft een overzicht van zorg, hulp en financiële ondersteuning. Het gaat om voorzieningen en ondersteuning van verschillende organisaties, zoals de gemeente, het CIZ, UWV en UWV Werkbedrijf.

U kunt in Regelhulp voorzieningen aanvragen of een contactformulier invullen voor een gesprek over ondersteuning. Met één formulier, bij verschillende instanties tegelijk.

Een Marktplaats voor zorg

Nationale Hulpgids is een soort 'marktplaats' voor zorg, waar hulpvragers de eigen regie houden in het zoeken en contact leggen met de kleinschalige zorgaanbieders (veelal ZZP'ers) op de website. De site is gratis te gebruiken en u bepaalt zelf de vergoeding voor de hulp en maakt zelf afspraken. U kunt ook aangeven met welke aandoening(en) de zorgverlener ervaring moet hebben. De hulpgids wordt veel gebruikt door pgb-houders, mede dankzij de samenwerking met Per Saldo.

Per Saldo, een vereniging voor mensen met een PGB. Wat kunnen zij voor u doen?

Per Saldo Hulpgids is een digitale gids alleen voor leden van Per Saldo. De Per Saldo Hulpgids is de plek waar u zorgaanbieders vindt die u kunt inhuren. Instellingen en bureaus, groot, klein, particulier, gesubsidieerd. Zorgverleners, die als zelfstandige zonder personeel (zzp'er) hun diensten aanbieden.

Eigen verantwoordelijkheid

Als zorgaanbieders vermeld staan in een hulpgids, is dat nog geen garantie voor kwaliteit. U bent zelf verantwoordelijk voor het kiezen van een zorgaanbieder en voor de afspraken die u met deze aanbieder maakt. Bespreek ook zaken als verzekeringen enz. met uw zorgaanbieder.

Wmo-loket: in gesprek over uw situatie en wat u nodig heeft aan ondersteuning

Wanneer u om welke reden dan ook moeite heeft met zelfstandig wonen, het voeren van het huishouden of meedoen in de samenleving, kunt u een beroep doen op de Wmo, de Wet maatschappelijke ondersteuning. U kunt hiervoor terecht bij het Wmo-loket van uw gemeente. Een medewerker van dit loket, de Wmo-consulent, geeft u informatie en advies over algemene en individuele voorzieningen, maar kan u ook ondersteunen bij het aanvragen van voorzieningen, zoals een woningaanpassing of een scootmobiel.

Wmo-wijzer

Voordat u met een Wmo-consulent in gesprek gaat, kunt u thuis alvast nadenken over uw vraag. Waar heeft u moeite mee? Wat zijn dingen die u nodig heeft? Met de Wmo-wijzer kunt u zich voorbereiden op het 'keukentafelgesprek'met een Wmo-consulent. De brochure is ontwikkeld door de CG-Raad, de CSO en Programma VCP in samenwerking met MEE.

Ook ZusterJansen, een thuiszorgbureau voor particuliere patiënten, heeft een uitgebreid kennisartikel over het zogeheten 'keukentafelgesprek' en behandelt alle vragen die men voor, tijdens en na het keukentafelgesprek kan hebben. Ook wordt rekening gehouden met de valkuilen van het gesprek en worden er tips gegeven ter voorbereiding.

MEE ondersteunt mensen met een beperking. U kunt bij MEE terecht met uw vragen over opvoeding & ontwikkeling, leren & werken, samenleven & wonen en regelgeving & geldzaken.

 

Vereniging van Huntington is aangesloten bij