Inschrijven Nieuwsbrief

Welke regelingen zijn er om de meerkosten voor zorg, vervoer, hulpmiddelen, aanpassingen en voorzieningen te compenseren? Bekijk hier welke rechten u heeft.

www.meerkosten.nl
Leven met een handicap of chronische ziekte brengt extra kosten met zich mee. Meerkosten voor zorg, vervoer, hulpmiddelen, aanpassingen en voorzieningen. Meerkosten omdat het dagelijks leven voor u duurder is dan voor anderen. Er zijn verschillende regelingen om die meerkosten te compenseren. Die compensatie is nooit volledig, maar de regelingen helpen wel.

Op de website www.meerkosten.nl vindt u informatie over:

• De aftrek van specifieke zorgkosten bij de aangifte inkomstenbelasting.
• Andere belastingvoordelen voor chronisch zieken en gehandicapten
• Andere inkomensondersteuning

Bereken uw recht: tegemoetkomingen zijn er niet alleen voor mensen met een bijstandsuitkering. Wellicht heeft ook u recht op landelijke tegemoetkomingen of gemeente specifieke regelingen. Weet u op welke toeslagen en subsidies u recht heeft? En hoeveel deze regelingen u opleveren? Deze website berekent het voor u.

Vereniging van Huntington is aangesloten bij