HDBuzz is de eerste website, die speciaal is opgezet voor de snelle verspreiding van wetenschappelijk nieuws over de ziekte van Huntington.

Het Campagneteam Huntington heeft als doel fundamenteel wetenschappelijk onderzoek te financieren dat tot een genezende therapie voor de ziekte van Huntington moet leiden.

De Huntington Study Group faciliteert hoogwaardig klinisch en fundamenteel wetenschappelijke onderzoek naar de ziekte van Huntington.

De Vereniging van Huntington stimuleert én financiert wetenschappelijk onderzoek dat gericht is op verdieping van inzicht in de pathogenese, de behandeling of het voorkómen van de ziekte van Huntington.

Om betere behandelingen voor de ziekte van Huntington (ZvH) te ontwikkelen, moeten we deze ziekte beter begrijpen en gebruik maken van observationele studies van iedereen die door deze ziekte getroffen is.

Vereniging van Huntington is aangesloten bij