De website www.ikhebdat.nl is een initiatief van het Erfocentrum en is bedoeld voor kinderen van acht tot twaalf jaar met een erfelijke aandoening zoals de ziekte van Huntington.

Over mogelijkheden op het gebied van psychosociale hulpverlening rondom voorspellend DNA onderzoek kunt u informatie opvragen bij psychosociale hulpverleners van de Klinisch Genetische Centra (KGC).

De ziekte van Huntington wordt veroorzaakt door een afwijkend gen op het 4e chromosoom. Indien één van de ouders dit afwijkende gen heeft, dan heeft ieder kind 50% kans de ziekte te erven.

Vereniging van Huntington is aangesloten bij