Inschrijven Nieuwsbrief

Therapie - Logopedie: Slikproblemen bij de ziekte van Huntington

Array

Slikproblemen bij de ziekte van Huntington

De ziekte van Huntington is een neurologische aandoening, waarbij de hersenen dermate worden aangetast dat de patiënt geleidelijk de controle over de spieren verliest. Dit controleverlies is ook de oorzaak van de slikproblemen waarmee de patiënt op een bepaald ogenblik in zijn ziekteproces geconfronteerd wordt. Er kunnen problemen ontstaan bij het innemen van voedsel en vloeistof en voedselresten kunnen in de longen terechtkomen. Slikproblemen kunnen ook een enorme psychologische weerslag hebben op de patiënt. De angst om zich te verslikken kan ertoe leiden dat de patiënt gaat weigeren om nog verder voedsel tot zich te nemen. Dit maakt dat ook hulpverleners met enige angst en spanning de maaltijden tegemoet zien. De enige wijze waarop deze angst en spanning weggenomen kan worden, is door het treffen van de nodige voorzorgsmaatregelen en door het regelmatig trainen in oefeningen die ingeval van verslikking de patiënt kunnen redden.

Deze uitgave is alleen downloadbaar. Klik hiervoor op Slikproblemen bij Huntingtonpatiënten.

Dit is een uitgave van de Huntington Liga (vijfde herziene uitgave 2015).

Vereniging van Huntington is aangesloten bij