Op NL98 INGB 0000 3096 26
Met een gift aan de Vereniging van Huntington steunt u niet alleen onze Vereniging, maar kunt u tevens de nodige belasting besparen. De Vereniging van Huntington is ANBI-geregistreerd (Algemeen Nut Beogende Instelling). Daardoor hoeven wij bij giften of nalatenschappen geen of weinig successie- of schenkingsrechten af te dragen. Voor u is uw gift aftrekbaar van de belasting.

Een gift is dus niet alleen plezierig voor ons, maar kan u dus ook de nodige belastingvoordelen geven. Dat voordeel kan zowel van toepassing zijn bij een gewone gift als bij periodieke giften.
Voor gewone giften geldt er een drempel, echter periodieke giften zijn volledig aftrekbaar. Voor meer informatie kunt u kijken op de website van de Belastingdienst.

Er zijn echter vele manieren om de Vereniging een financieel steuntje in de rug te geven. Denkt u bijvoorbeeld eens aan de mogelijkheid om uw verjaardagskado of huwelijksgeschenk om te zetten in een gift. Maar ook een verdrietige aanleiding biedt een zinvolle manier om uw betrokkenheid te tonen.

En denkt u ook eens aan een inzamelingsactie naar aanleiding van een jubileum of afscheid, een afstuderen of promotie. Niet alleen financiële steun is voor het werk van de Vereniging van Huntington van groot belang. Ook het uitdragen van uw betrokkenheid is van grote waarde.

Wilt u het werk van de Vereniging op eigen wijze steunen, wij ondersteunen de verschillende initiatieven heel graag en kunnen bijvoorbeeld bijdragen met posters, flyers, kaarten, informatiemateriaal, collectebussen, noem maar op. Neem voor meer informatie en ondersteuning contact op met het Landelijk Bureau.

Uw gift overmaken
U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer NL98 INGB 0000 3096 26 / BIC: INGBNL2A t.n.v. Vereniging van Huntington te Den Haag. Wilt u uw gift een bijzondere bestemming meegeven, zoals bijvoorbeeld wetenschappelijk onderzoek, vermeldt u dan het bijzondere doel van uw bijdragen. Wij zorgen ervoor dat uw bijdrage voor dit doel wordt aangewend.

Vereniging van Huntington is aangesloten bij