Inschrijven Nieuwsbrief

(Periodieke) giften

Met een gift aan de Vereniging van Huntington kunt u zelf belasting besparen. De Vereniging van Huntington is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), die bij giften of nalatenschappen geen successie- of schenkingsrechten hoeven af te dragen. Voor u is daardoor uw gift aftrekbaar van de belasting. Voor gewone giften geldt er een drempel, periodieke giften zijn volledig aftrekbaar. Voor een periodieke gift in geld, dient u een formulier in te vullen dat zowel door u als de vereniging ingevuld dient te worden. Het formulier vindt u op de website van de Belastingdienst.

Nalaten

Opname Goed Doel  in testament Ook na uw overlijden kunt u de Vereniging blijven steunen door de Vereniging op te nemen in uw testament. Hierin legt u zaken vast zoals de verdeling van uw eigendommen, eventuele schenkingen en de keuze voor een executeur. Een testament regelt u bij de notaris.

Bepaal zelf uw erfgenaam Dit mag een goede vriend zijn of een goed doel zoals de Vereniging van Huntington. U bepaalt zelf welk deel van uw erfenis naar het goede doel gaat. Een erfgenaam heeft het recht om een nalatenschap te weigeren. Een goed doel zal om risico's te vermijden de nalatenschap vaak beneficiair aanvaarden.

Legaat nalaten aan een Goed Doel U kunt ook een legaat nalaten aan een goed doel. Een legaat is een bepaald geldbedrag of bepaald goed (huis, perceel grond, schilderij). De erfgenamen of executeur zijn verantwoordelijk voor de afwikkeling van de nalatenschap. Goede Doelen betalen geen erfbelasting.

Code nalaten De Vereniging van Huntington neemt bij het aanvaarden van nalatenschappen de Code Nalaten in acht.

Overige steun

U kunt ons ook op een andere manier financieel ondersteunen:

U kunt uw gasten (verjaardag, huwelijksfeest) vragen om hun cadeau in de vorm van een gift aan de vereniging over te maken. En denkt u ook eens aan een inzamelingsactie naar aanleiding van een jubileum, afscheid, afstuderen of promotie. Maar ook een verdrietige aanleiding biedt een zinvolle manier om uw betrokkenheid te tonen.

U kunt uw gift natuurlijk ook direct overmaken op NL98 INGB 0000 3096 26 t.n.v. Vereniging van Huntington.

Wilt u uw gift een bijzondere bestemming meegeven zoals bijvoorbeeld wetenschappelijk onderzoek, vermeld dit bij uw overboeking. Wij zorgen ervoor dat uw bijdrage voor dit doel wordt ingezet.

Vereniging van Huntington is aangesloten bij