Hieronder ziet u 7 mogelijkheden om de Vereniging van Huntington te steunen:

Drie mogelijkheden via de 3 tabbladen hieronder, en vier via de 4 icoontjes. Wat past het beste bij u?

Nalaten door opname in testament

Opname Goed Doel  in testament Maak van uw afscheid een nieuw begin. Ook na uw overlijden, kunt u de Vereniging van Huntington blijven steunen. U kunt dit doen door de Vereniging op te nemen in uw testament. Hierin legt u zaken vast zoals de verdeling van uw eigendommen, schenkingen, de keuze voor een executeur van uw testament of het nalaten van bepaalde persoonlijke spullen. Een testament regelt u bij de notaris.

In uw testament bepaalt u zelf wie erfgenaam is en wie niet (erfstelling). U mag iedereen aanwijzen, dus ook een goede vriend, een vereniging of een goed doel. U bepaalt zelf welk deel van uw erfenis naar het goede doel gaat: alles of een deel. Formeel benoemt u een goed doel als rechtspersoon tot volwaardig erfgenaam of mede-erfgenaam. Een erfgenaam, dus ook een goed doel, heeft het recht om een nalatenschap te weigeren. In de praktijk zal een goed doel om risico's te vermijden de nalatenschap onder voorbehoud (beneficiair) aanvaarden.

Legaat nalaten aan een Goed Doel U kunt ook een legaat nalaten aan een goed doel. Een legaat is een bepaald geldbedrag of bepaald goed (huis, perceel grond, schilderij) dat u bij testament nalaat aan een persoon of instelling (de legataris). De legataris is niet aansprakelijk voor eventuele schulden van de nalatenschap en heeft geen zeggenschap over de afwikkeling van de nalatenschap. Dat is voorbehouden aan de erfgenamen (of de executeur). In het testament kan bepaald zijn dat verschuldigde erfbelasting uit de nalatenschap betaald zal moeten worden. Als dat niet in het testament is opgenomen, moet degene die het legaat ontvangt de erfbelasting zelf betalen.

Nalaten aan een goed doel is belastingvrij en bovendien hoeven goede doelen geen erfbelasting meer te betalen. Dat betekent dat uw volledige nalatenschap aan het goede doel besteed kan worden.

De Vereniging van Huntington neemt bij het aanvaarden van nalatenschappen de Code Nalaten in acht, die eind 2018 is opgesteld door de Commissie Code Nalaten.

Vereniging van Huntington is aangesloten bij