Inschrijven Nieuwsbrief

Op deze pagina

Mijn man heeft de ziekte van Huntington. Hij gaat steeds meer antisociaal gedrag vertonen en kent geen grenzen. Hij is bijvoorbeeld ongevraagd intiem naar anderen toe. Hoe kan ik hier mee omgaan?

 Antwoord door dr. Erik van Duijn

 

De 3 G’s

Naast bewegingsstoornissen heeft de ziekte van Huntington invloed op drie “G’s”: het Gevoel, de Gedachten (het denken) en het Gedrag van mensen. Bij het gevoel kunt u bijvoorbeeld denken aan depressiviteit en angstklachten en bij de gedachten aan een verminderd vermogen om dingen te plannen of problemen snel op te lossen. Ook kunnen gedachten gekleurd worden door bijvoorbeeld een depressie. Het gedrag van mensen is nog veelzijdiger en wordt mede bepaald door het gevoel en de gedachten die mensen hebben. Veranderingen op deze gebieden hebben vervolgens weer gevolgen voor relaties tussen mensen en in gezinnen.

 

Afwijkend gedrag

U beschrijft in uw vraag het afwijkende gedrag van uw man: hij is niet meer zoals u hem vroeger kende. Zijn gedrag naar andere mensen toe is sterk veranderd: ‘antisociaal’ en grensoverschrijdend. Bij patiënten met de ziekte van Huntington kan de door u genoemde gedragsverandering in meer of mindere mate optreden, maar er zijn ook andere gedragsveranderingen mogelijk. Zo kunnen sommige patiënten juist heel passief en apathisch worden en anderen worden onzeker of erg dwangmatig.

 

Waardoor ontstaat afwijkend gedrag?

Deze gedragsveranderingen zijn meestal een gevolg van veranderingen in de hersenen. Naast de ziekte van Huntington, kan dit ook optreden bij patiënten met bepaalde vormen van dementie, hersenbloedingen en hersentumoren. Uit onderzoek is gebleken dat de plaats van de aandoening in de hersenen bepalend is voor het optreden van afwijkend gedrag. Bij ontremd en grensoverschrijdend gedrag zijn er vooral afwijkingen in het voorste deel van de hersenen. Omdat er veranderingen in de hersenen zijn, is het vaak moeilijk voor de patiënt om het afwijkende gedrag te onderdrukken.

 

Hoe kan ik het gedrag corrigeren?

Helaas zijn voor deze gedragsveranderingen nog geen goede medicijnen beschikbaar. Soms worden kalmerende medicijnen gegeven om de symptomen wat af te zwakken, maar het effect is beperkt en er is kans op bijwerkingen van de medicatie. Het is vooral belangrijk om op een rustige manier het gedrag te corrigeren en dit consequent te doen. Door telkens aan te geven wat u van uw man verwacht en door aan hem te vragen om het grensoverschrijdende gedrag te laten, kan het gedrag misschien verbeteren. Ik raad u aan om dit af te stemmen met uw familieleden of vrienden. Ook kan het helpen om enkele gedragsregels op papier te zetten. Probeer vooral duidelijk en geduldig te blijven.

Vereniging van Huntington is aangesloten bij