Wilsverklaringen

De Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde (NVVE) verstrekt wilsverklaringen en faciliteert initiatieven met betrekking tot een zelfgewild en waardig levenseinde.

Vereniging van Huntington is aangesloten bij