Inschrijven Nieuwsbrief

Symptomen - Depressie

Array

Depressie, een storing in je gemoedstoestand

Storingen in de gemoedstoestand zijn omstandigheden die bij iemand gevoelens van intense, langdurige emoties kunnen veroorzaken met negatieve gevolgen voor het mentale welzijn, de fysieke gezondheid, de relaties en het gedrag van de patiënt. Depressie blijft niet beperkt tot de Huntington patiënt of de risicodrager, ook de familieleden en de zorgverleners zijn eraan blootgesteld. In deze factsheet wordt aangegeven welke behandelingen er mogelijk zijn.

Dit artikel is gebaseerd op een publicatie in het blad van de Huntington Society of Canada in 2018 en werd door de Belgische Liga vertaald.

Dit artikel is alleen te downloaden. Klik daarom op Depressie en de ziekte van Huntington.

Vereniging van Huntington is aangesloten bij