Aankondiging filmproject ’Shape of Life’

‘’Shape of Life’’ is een thriller over de gevaren van wetenschappelijk onderzoek wanneer er onvoldoende solidariteit is in de maatschappij. Een gedreven onderzoeker aan de Universiteit van Cambridge probeert financiering te vinden voor onderzoek naar de genezing van de Ziekte van Huntington en daarmee mogelijk alle andere ziektes die de mensheid treffen. De universiteit weigert financiering vanwege de mogelijk hoge financiële risico’s en de wetenschapper zoekt daarom zijn toevlucht bij de farmaceutische industrie. Echter, de farmaceut waarmee de onderzoeker in zee gaat, heeft ook andere belangen.

Shape of Life

 

 

 

 

 

 

 

 

De film geeft niet alleen een indringende schets van de tegengestelde belangen waarmee de onderzoeker geconfronteerd wordt. Het toont ook het persoonlijke drama dat zich daarnaast afspeelt rondom een jonge Huntington patiënte, Nora.

Er is gekozen voor de Ziekte van Huntington omdat deze ziekte meer aandacht verdient. De keuze voor een jonge patiënte maakt ons meer bewust van onze kwetsbaarheid en wat het betekent om ’mens’ te zijn. Kinderen zijn symbolen van leven, van mogelijkheden en van de toekomst. Om kinderen zo te zien vechten tegen deze ongeneeslijke ziekte, ervaren wij als een van de grootst mogelijke onrechtvaardigheden en tegenstrijdigheden van het leven. De Vereniging van Huntington staat helemaal achter deze gedachten.

Het script van de film ’Shape of life’ is gereed. Wilt u op de hoogte blijven van de voortgang van de film, registreer u dan met uw e-mailadres op https://www.theshapeoflifefilm.com/ en bekijk zeker ook de intrigerende trailer op https://vimeo.com/436547450!

Het interview met de regisseur van de film kunt u lezen op https://lirh.it/en/news/lets-meet-pantaleone-megna-director-shape-life

 

Vereniging van Huntington is aangesloten bij