Inschrijven Nieuwsbrief

Op deze pagina

Ik ben zelf Huntington-patiënte. Ik maak mij zorgen om mijn zoon die risicodrager is voor de ziekte van Huntington. Hij is soms moeilijk benaderbaar en zondert zich veel af. Daarbij komt dat ik vind dat hij te veel hasj/wiet gebruikt. Is er iets bekend over het gebruik van drugs bij de ziekte van Huntington? Kan het gebruik van drugs het beloop van de ziekte van Huntington beïnvloeden?

Antwoord door dr. Erik van Duijn

 

Heeft cannabis effect op het beloop van de ziekte?

Er is geen onderzoek gedaan naar het effect van recreatief gebruik van drugs en het effect daarvan op het ontstaan en het beloop van de ziekte van Huntington. Wel zijn er enkele kleine onderzoeken gedaan naar het gebruik van cannabis (dit is een andere naam voor hasj/wiet) en het effect op Huntington. Uit deze onderzoeken komt naar voren dat het gebruik van cannabis niet tot een duidelijke verbetering leidt.

 

Het effect van andere (verdovende) drugs

Hasj/wiet is een drug die tijdelijk het bewustzijn kan veranderen. Naast cannabis, zijn er nog veel andere soorten drugs. De effecten van deze drugs kunnen ook stimulerend of verdovend zijn. Het onderscheid naar werking is niet altijd scherp te maken.

Stimulerende drugs zijn bijvoorbeeld cocaïne, xtc en amfetamine, maar ook koffie. Bij verdovende drugs ervaart de gebruiker een kalmerend en ontspannend effect. Voorbeelden zijn heroïne, maar ook alcohol en slaapmiddelen. Sommige middelen hebben een gemengd effect. Hasj en wiet kunnen bewustzijnsverandering tot gevolg hebben maar ook versuffend werken. Dit zijn vooral effecten die kort na het gebruik zijn waar te nemen.

 

Zijn drugs schadelijk voor de hersenen?

Uit onderzoek blijkt dat het gebruik van drugs schadelijk is voor hersencellen. Hoe vaker en hoe langer men gebruikt, hoe schadelijker het is. Het is niet bekend in hoeverre de schade na het stoppen nog te herstellen is, maar uit onderzoek bij mensen die langdurig xtc hebben gebruikt, blijkt dat de schade aan de hersenen niet meer is te herstellen. Over de langetermijneffecten van kortdurend en incidenteel gebruik van drugs is weinig bekend.

 

Drugs en de ziekte van Huntington

Omdat de ziekte van Huntington een hersenziekte is en drugs ook een effect hebben op de hersencellen, kan niet uitgesloten worden dat het gebruik van drugs een negatief effect heeft op de processen in de hersenen van mensen met het Huntington-gen.

 

Het effect van drugs op gedrag

Wat betreft het gedrag kan vooral het veelvuldig gebruik van hasj/wiet leiden tot teruggetrokken gedrag en passiviteit. Dit beeld lijkt soms op een depressie zonder dat de gebruiker zich somber voelt. Omstanders maken zich vaak bezorgd over deze mensen. Opvallende symptomen kunnen zijn: lusteloosheid, afvlakking van het gevoel en apathie. Wanneer deze klachten aanwezig zijn, is het verstandig om het gebruik van cannabis te stoppen. Dit kan problematisch zijn omdat het gebruik van drugs verslavend is en voor sommige gebruikers ook een functie heeft: mensen gebruiken soms drugs om zorgen en problemen te vermijden. Wanneer zo’n patroon is ontstaan, is meestal professionele hulp van een instelling voor verslavingszorg nodig voor begeleiding bij het verminderen van het druggebruik en voor psychische ondersteuning.

Vereniging van Huntington is aangesloten bij