Inschrijven Nieuwsbrief

Op deze pagina

Tast de ziekte van Huntington echt mijn intelligentie aan of is het de chaos in mijn hoofd waardoor ik dingen niet meer kan structureren/coördineren?

Antwoord door Reineke Bos, neuropsycholoog aan het LUMC

 

Wat is intelligentie?

‘Intelligentie’ is geen makkelijke term. Met de term ‘intelligentie’ bedoelt men over het algemeen het vermogen om geestelijke prestaties te verrichten, zoals redeneren, problemen te doorgronden en op te lossen, plannen te maken en goed kunnen organiseren, in abstracties te denken, ideeën en taal te begrijpen en te produceren, onthouden en leren.

We zien bij mensen met de ziekte van Huntington vaak dat zij meer moeite krijgen met overzicht houden over alledaagse activiteiten en het structureren en coördineren van dingen. Daarnaast worden de concentratie en het geheugen vaak minder goed.

 

Waardoor verandert intelligentie bij de ziekte van Huntington?

Bij de ziekte van Huntington kunnen deze vermogens achteruitgaan doordat sommige hersencellen minder goed gaan werken. Als we de definitie van intelligentie dus aanhouden zoals hierboven beschreven, neemt de intelligentie naarmate de ziekte vordert inderdaad af.

 

Waardoor kan intelligentie nog meer veranderen?

Echter, naast dat de hersencellen minder goed gaan werken als gevolg van de ziekte van Huntington, kunnen de vermogens die intelligentie vormen ook beïnvloed worden door andere factoren. Deze factoren, zoals stress en spanning, sombere gevoelens, drukte en belangrijke gebeurtenissen in het leven waar men veel mee bezig kan zijn in het hoofd, kunnen bijdragen aan een gevoel van chaos en aan het moeite hebben met het behouden van overzicht over zaken.

We zien regelmatig dat, wanneer aan deze factoren iets gedaan kan worden door middel van bijvoorbeeld het aanbrengen van structuur in de dag, medicatie tegen spanning en somberheid of psychologische hulp, dit een positieve invloed kan hebben op het denkvermogen en het algeheel welbevinden.

Vereniging van Huntington is aangesloten bij