Inschrijven Nieuwsbrief

Op deze pagina

Ik heb voortdurend een onbestemd angstig gevoel en ben regelmatig bang om alleen te zijn. Ik vind het zelfs vervelend als mijn man even weggaat. Ik kan het niet zo goed benoemen, maar het zit in me. Komt dat vaker voor?

Antwoord door dr. Erik van Duijn

 

Angst

Angstige gevoelens zijn meestal gevoelens die voortdurend in een zekere mate aanwezig zijn en voor een heel ongemakkelijk gevoel kunnen zorgen. Sommige mensen zijn angstig omdat ze bang zijn voor iets of voor een gebeurtenis, maar angstige gevoelens kunnen ook zonder aanwijsbare oorzaak of aanleiding aanwezig zijn.

 

Angst en de ziekte van Huntington

Uit onderzoek onder patiënten met de ziekte van Huntington blijkt dat zij vaker gespannen zijn en meer piekeren dan andere mensen. Deze angstklachten gaan vaak samen met klachten van somberheid en weinig zin hebben om dingen te ondernemen. Het zijn klachten die in alle stadia van de ziekte kunnen optreden; ook al voor het optreden van bewegingsklachten.

 

De oorzaak van angst

Het piekeren kan over allerlei alledaagse dingen gaan; dingen waar u vroeger gewoon uw schouders over ophaalde, kunnen u nu angstig maken. U kunt er als een berg tegenop zien, terwijl andere mensen meestal niet begrijpen waar u zich zorgen om maakt en angstig om voelt. Het door u genoemde voorbeeld komt vaker voor; u bent misschien bang dat uw man wat overkomt of dat er thuis iets met u gebeurt, terwijl u daar vroeger nauwelijks bij stil stond.

 

Heet u een piekerstoornis?

Deze klachten passen bij een piekerstoornis (gegeneraliseerde angststoornis). Soms gaan de angstklachten gepaard met lichamelijke verschijnselen, zoals een versnelde hartslag, een gejaagd gevoel of een verhoogde aandrang om naar het toilet gaan, wat kan wijzen op een paniekstoornis.

Waarschijnlijk worden deze angstklachten veroorzaakt door een combinatie van lichamelijke en psychische factoren.

 

Verhoogt de ziekte van Huntington de gevoeligheid voor een angststoornis?

Patiënten met de ziekte van Huntington zijn in het algemeen gevoeliger voor het ontwikkelen van emotionele klachten zoals depressiviteit en angst. De gevoeligheid kan al op jonge leeftijd zijn ontstaan, maar kan ook later optreden.

 

Ontspannen is belangrijk

Het is belangrijk dat u voor uzelf naar momenten zoekt waarop u zich kunt ontspannen. Vaak lukt dat niet goed als u al angstig bent en daarom is het raadzaam om heel bewust rustmomenten te houden en bijvoorbeeld naar muziek te luisteren. Op momenten dat u zich echt angstig voelt, is het belangrijk om afleiding te zoeken. Op die manier kunt u wat meer grip krijgen op de angstklachten.

 

Maak uw angst bespreekbaar

Ook is het verstandig om de angstgevoelens te ‘verdragen’; daarmee bedoel ik bijvoorbeeld dat u niet van uw man moet eisen dat hij thuis blijft. Daarmee zou u de klachten juist kunnen versterken. Bespreek de klachten met uw man en spreek eventueel met hem af dat hij u op een bepaald tijdstip belt. Met deze ‘maatregelen’ kunnen de angstklachten al minder worden. Wanneer de klachten aanhouden, zou u een afspraak bij een psycholoog kunnen maken zodat de behandeling wat meer op uw persoonlijke situatie toegespitst kan worden.

Vereniging van Huntington is aangesloten bij