Inschrijven Nieuwsbrief

Error : Please select some lists in your AcyMailing module configuration for the field "Schrijf automatisch in op" and make sure the selected lists are enabled

Therapie - Logopedie: Spraakstoornissen

Array

Spraakstoornissen bij de ziekte van Huntington

Spraak- taal en slikstoornissen komen in verschillende ernstgraden voor in het verloop van de ziekte van Huntington (ZvH). Veranderingen in spraak, veroorzaakt door een verstoorde spiercontrole, zijn zeer karakteristiek en komen reeds vroeg in het verloop van de aandoening voor. Hierbij worden alle spraakcomponenten (met name ademhaling, fonatie, articulatie, prosodie en resonantie) in min of meerdere mate aangetast. Daarnaast komen er ook taalproblemen voor die zowel het taalbegrip als de taalproductie kunnen verstoren, zelfs in de presymptomatische fase van de aandoening. Taal- en communicatieproblemen zijn sterk gelinkt aan cognitieve problemen. Deze problemen kunnen onder meer aandacht, executieve functies, geheugen en probleemoplossend vermogen betreffen. Daarom dient het advies eenvoudig gehouden te worden conform het KISS-principe (‘Keep it Short and Simple’).

Deze uitgave is alleen downloadbaar. Klik hiervoor op Spraakstoornissen bij Huntingtonpatiënten.

Dit is een uitgave van de Huntington Liga (uitgave 2016).

Vereniging van Huntington is aangesloten bij