Inschrijven Nieuwsbrief

De Vereniging van Huntington heeft verschillende folders, brochures en boeken uitgebracht. U kunt hier alvast de literatuurlijst en de bestellijst openen.

Alle uitgaven kunt u eenvoudig bestellen via deze module. Vervolgens wordt uw bestelling doorgezonden naar het Landelijk Bureau van de Vereniging.
Voor betaling mailt het Landelijk Bureau u een factuur toe. Verzending van de bestelling geschiedt na betaling van deze factuur. Wij verzoeken u het betalingskenmerk, vermeld op de factuur, over te nemen.

De prijzen van het informatiemateriaal zijn excl. verzendkosten (volgens tarieven PostNL) tenzij anders vermeld.

Resultaten 1 - 15 van 15

Voor de professionele hulpverlener

Algemeen: De ziekte van Huntington

Algemene, informatieve folder over de ziekte van Huntington o.a zenuwstelsel en erfelijkheid, het Huntington-gen, symptomen, diagnose, risico, verloop van de ziekte, omgaan met de ziekte, de verzorging en de verpleging, therapie en de voorspellende test. U kunt de folder ook downloaden door op Ziekte van Huntington te klikken.

Herziene versie november 2019

€ 3,00

Diëtetiek: Voeding en de ziekte van Huntington, een praktische handleiding

Dit boek is geschreven voor artsen, verpleegkundigen, diëtisten, logopedisten etc. die betrokken zijn bij de zorg van Huntington-patiënten, waar die zorg ook geboden wordt. Het boek wil vooral een praktisch boek zijn – voorzien van casuïstiek- voor alle hulpverleners. De auteurs van dit boek zijn allen werkzaam op een gespecialiseerde unit voor Huntington-patiënten in een verpleeghuis. M.b.v. literatuur en praktische ervaring maken zij, ieder vanuit hun eigen invalshoek, inzichtelijk wat er gebeurt bij Huntington-patiënten op het gebied van voeding.

Uitgave: eerste druk, najaar 2000

€ 4,95

Begeleiding, verzorging en behandeling: Verzorging van mensen met de ziekte van Huntington (dr. E. Chiu)

Een handboek voor werkers in de gezondheidszorg. Het boek gaat uit van een integrale benadering/behandeling van mensen met de ziekte van Huntington. Onderwerpen: o.a uitgangspunten voor speciale verpleegafdeling, filosofie van de verzorging, omgaan met emotionele- en gedragsproblemen, fysiotherapie, bezigheidstherapie, de rol van muziektherapie, tandverzorging, steun aan families, enz. Het oorspronkelijke werk is geschreven door ervaren mensen werkzaam in de eerste verpleeginrichting voor Huntington-patiënten, bijeengebracht door Dr. Edmond Chiu van het Arthur Preston Centre te Melbourne in Australië.

In het Nederlands vertaald en bewerkt (1e druk januari 1997)

€ 4,95

Educatie: Symposia over de ziekte van Huntington

Bijgevoegd is een informatieformulier voor u als professionele hulpverlener of als student binnen een zorgopleiding. Hiermee u kunt aangeven of u eventueel belangstelling heeft voor deelname aan symposia over de ziekte van Huntington. U wordt dan opgenomen in ons relatiebestand, zodat u tijdig een aankondiging ontvangt.

U kunt de folder hier downloaden en het ingevulde formulier aan de vereniging terugsturen via info@huntington.nl.

 

Educatie: Klinische lessen over de ziekte van Huntington

Informatiefolder over de klinische lessen die bij de Vereniging aangevraagd kunnen worden. De klinische lessen worden gegeven aan professionele hulpverleners werkzaam bij intra- en extramurale instellingen op het gebied van de gezondheidszorg, maar de lessen kunnen tevens gegeven worden aan thuiszorgorganisaties of mantelzorgorganisaties. Ook voor opleidingen verzorgt de Vereniging klinische lessen, bijvoorbeeld voor HBO-V studenten of MBO of ROC-studenten in de gezondheidssector.

U kunt de folder ook downloaden door hier te klikken. Een klinische les aanvragen, kan door dit formulier in te vullen en te retourneren aan de Vereniging.

Logopedie: Logopedie bij de ziekte van Huntington

Deze brochure is geschreven in het Nederlands en ingekocht via de Belgische Huntington Liga (2002).

€ 3,00

Logopedie: Slikproblemen bij de ziekte van Huntington

Een uitgave van de Huntington Liga (2002).

€ 3,00

Fysiotherapie: Fysiotherapie bij de ziekte van Huntington

Deze brochure is geschreven in het Nederlands en ingekocht via de Belgische Huntington Liga (2002).

€ 3,00

Ergotherapie: Ergotherapie bij de ziekte van Huntington

Een uitgave van de Huntington Liga (2002).

€ 3,00

Ergotherapie: Ideale woning voor Huntingtoncliënten

Een adviesrapport geschreven door adviseurs van de Hogeschool Amsterdam voor ergotherapeuten, met bruikbare adviezen voor de ‘ideale’ woning voor Huntington patiënten in elke fase van de ziekte.

U kunt dit rapport uit 2007 alleen vanaf deze website downloaden: klik hier

Begeleiding, verzorging en behandeling: A physician's guide to the management of Huntington's disease

Een handboek voor artsen en professionele hulpverleners m.b.t. de behandeling van patiënten met de ziekte van Huntington. Een uitgave in de Engelse taal van de Huntington Society Amerika (herdruk 2004). Wij verwijzen u vooral ook naar de in 2021 herziene Nederlandstalige Huisartsenbrochure verderop in deze categorie, die meer gericht is op de Nederlandse situatie.

Dit handboek kunt u alleen vanaf onze website downloaden, klik hier

Huisartsenbrochure over de ziekte van Huntington

De Huisartsenbrochure is bedoeld om de huisarts te informeren over de ziekte van Huntington. De brochure is ook geschikt voor andere zorgverleners  zoals een betrokken neuroloog, casemanager, fysio- of logopedist en anderen.

Deze Huisartsenbrochure is in 2021 herzien onder verantwoordelijkheid van de VSOP (Vereniging Samenwerkende Ouder- en Patiëntenorganisaties) en de NHG (Nederlandse Huisartsen Genootschap) in samenwerking met de Vereniging van Huntington.

De brochure is kosteloos, uitgezonderd de verzendkosten.

U kunt de brochure ook downloaden door te klikken op Huisartsenbrochure 2021.

De begeleidende brief voor uw huisarts (of andere zorgverlener) vindt u onder Brief Huisarts.

Ook is er een brief die aan u of aan uw naaste gericht is: Patiëntenbrief.

 

 

Diëtetiek: Eten & drinken - informatie en advies

Moeilijkheden met eten, drinken en slikken, en het behouden van een goed gewicht zijn de lastigste aspecten bij de ziekte van Huntington. De logopedist, diëtist en ergotherapeut van Atlant Zorggroep hebben hierover een brochure geschreven. Deze brochure is mei 2019 herzien.

De kosten zijn €2,50 binnen Nederland.

 

 

€ 2,50

Jeugd: Een folder voor kinderen over de ziekte van Huntington

Een folder voor kinderen over de ziekte van Huntington. Geschikt voor kinderen van 9 tot en met 12 jaar.

U kunt de folder downloaden door hier te klikken.

Heb ik een probleem dan? Ziektebesef en interventies bij hersenletsel

Hersenletsel heeft een enorme impact, zowel op degene die het overkomt, als op diens omgeving. In dit boek staat het besef, dat (Huntington) cliënten met hersenletsel hebben van hun eigen beperking, centraal. Maar al te vaak beseft een cliënt niet eens goed wat er aan de hand is. Hoe ga je daar als hulpverlener mee om? Aan de hand van drie typen cliënten: de voorbijganger, de zoeker en de klant, behandelt Arno Prinsen in dit boek passende interventies. Ze geven het houvast dat een cliënt zelf niet geeft. Ze helpen je als hulpverlener om stap voor stap bij de hulpvraag aan te komen en maatwerk te bieden.

Het boekje gaat niet specifiek over Huntington, maar er wordt wél uitvoerig verslag gedaan van weinig ziektebesef en ziekte-ontkenning bij mensen met hersenletsel. En dat slaat zeker op Huntington. Een makkelijk leesbaar boekje voor iedereen die beter wil leren omgaan met de Huntington patiënt.

Door Arno Prinsen, 56 pagina’s, hardcover met illustraties in kleur. Het boek was één van de vijf genomineerden voor de Niek de Jong Prijs in 2009.

€ 16,00

Vereniging van Huntington is aangesloten bij