Inschrijven Nieuwsbrief

De Vereniging van Huntington heeft verschillende folders, brochures en boeken uitgebracht. U kunt hier alvast de literatuurlijst en de bestellijst openen.

Alle uitgaven kunt u eenvoudig bestellen via deze module. Vervolgens wordt uw bestelling doorgezonden naar het Landelijk Bureau van de Vereniging.
Voor betaling mailt het Landelijk Bureau u een factuur toe. Verzending van de bestelling geschiedt na betaling van deze factuur. Wij verzoeken u het betalingskenmerk, vermeld op de factuur, over te nemen.

De prijzen van het informatiemateriaal zijn excl. verzendkosten (volgens tarieven PostNL) tenzij anders vermeld.

Resultaten 1 - 8 van 8

Brochures

Jeugd: Leven met de juveniele vorm van de ziekte van Huntington

De juveniele- of jeugdvorm van de ziekte van Huntington. De diagnose, omgaan met de ziekte, waaronder de ervaringen van ouders, de latere fase van de ziekte.

Door: Wendy Elliott, vertaling/bewerking: Gerrit Dommerholt en Kees Varkevisser (1e druk januari 1995)

€ 2,50

Erfelijkheid: Erfelijkheidsadvies en DNA-onderzoek bij families waarin de ziekte van Huntington voorkomt

Deze informatiebrochure heeft als doel het toelichten van de onderzoeksmogelijkheid naar de erfelijkheid en de daarbij behorende procedures en geeft informatie over de problemen waarmee u in een Genetisch Centrum terecht kunt. Tevens krijgt u uitleg over de genetische test die van toepassing is bij de ziekte van Huntington.

Een bewerking van de Belgische brochure door Jan Bouwsma, Gerrit Dommerholt en Diny Rozendal (1e druk februari 2001)

€ 2,50

Erfelijkheid: Wil ik het wel weten?

Over de gang van zaken en keuzes bij voorspellend DNA-onderzoek: een handreiking voor risicodragers en partners.

Uitgave van Klinisch Genetisch Centrum Nijmegen (5e druk november 2012)

€ 3,50

Erfelijkheid: 'Er is iets met uw baby'

Over de consequenties van ongunstige uitslagen van onderzoek tijdens de zwangerschap: een handreiking voor vrouwen en hun partners en voor hulpverleners

Uitgave van Klinisch Genetisch Centrum Nijmegen (4e druk april 2006)

€ 3,50

Jeugd: Spreken met kinderen over de ziekte van Huntington

Iedereen heeft zijn eigen manier om met de ziekte van Huntington om te gaan, maar er zijn ook heel wat gelijkenissen in de manier waarop verschillende gezinnen de aanwezigheid van een chronische ziekte in hun leven een plaats geven. Door haar ervaring met deze gezinnen, vertelt Bonnie L. Hennig over de manier waarop men een gesprek over de ziekte van Huntington kan aangaan met kinderen uit een Huntington-familie.

Een uitgave van de Huntington Liga vzw. Uit -Samen op weg met kinderen uit een Huntingtongezin-, geschreven door Bonnie L. Hennig, MSW, LCSW.

€ 2,50

Omgaan met: Mijn partner heeft Huntington

Gedragsveranderingen bij de ziekte van Huntington en de gevolgen voor partners en anderen in de directe omgeving.

Uitgave: Klinisch Genetisch Centrum Nijmegen (februari 2011).

€ 3,50

Jeugd: Krijg ik dat later ook?

Deze brochure gaat over het praten met kinderen over een erfelijke ziekte in gezin of familie.

Een uitgave van Klinisch Genetisch Centrum Nijmegen (1e druk april 2009).

€ 1,50

Diëtetiek: Eten & drinken - informatie en advies

Moeilijkheden met eten, drinken en slikken, en het behouden van een goed gewicht zijn de lastigste aspecten bij de ziekte van Huntington. De logopedist, diëtist en ergotherapeut van Atlant Zorggroep hebben hierover een brochure geschreven. Deze brochure is mei 2019 herzien.

De kosten zijn €2,50 binnen Nederland.

 

 

€ 2,50

Vereniging van Huntington is aangesloten bij