Huntington 2017 PDF LR V2 Pagina 1

 
 
 Het Kontaktblad verschijnt drie keer per jaar, in de maanden: april, september 
 en december. Het is het officiële orgaan van de Vereniging van Huntington.
 Daarnaast komen er één of twee aanvullende nieuwsbrieven per jaar uit.
 Lees hem hier

Redactie: Hoofdredacteur Hans Gommans

Oplage: 1200 stuks

 

Redactieadres: 
Vereniging van Huntington
Stationsplein 125, 3818 LE Amersfoort
Tel.: 033-303 28 00

Vormgever en drukker: Duocore

ISSN: 1383-0414

Copyright:
Vereniging van Huntington
Overname van artikelen alleen in overleg met de Redactie.

 

Vereniging van Huntington is aangesloten bij