Onder algemeen lid wordt verstaan:
- Patiënten;
- Gendragers;
- Risicodragers;
- Partners;
- Familieleden;
- (Persoonlijk) betrokkenen;
- Professionele zorgverleners; 
- Verpleeg-en zorginstellingen;
- Maatschappelijke organisaties
- Overig

Persoonlijk
Het lidmaatschap is persoonlijk.

Contributie
De contributie bedraagt € 37,50 (per 01-01-2019). De contributie wordt jaarlijks vastgesteld. Als de contributie voor het volgende jaar verhoogd wordt, dan zal de Vereniging dit tijdig aankondigen.

Lidmaatschapsjaar
Het lidmaatschapsjaar loopt gelijk met het kalenderjaar.

Statuten
Na aanmelding als nieuw lid, ontvangt u de statuten van de Vereniging van Huntington.

Donateur
U bent al donateur vanaf 37,50 per jaar (per 01-01-2019). Uw donatie zal worden besteed aan directe hulp en ondersteuning van mensen met de ziekte van Huntington.

Donatie
De Vereniging van Huntington kan financiële steun goed gebruiken. Er zijn echter vele ander manieren om een financieel steuntje in de rug te geven. Denkt u bijvoorbeeld eens aan de mogelijkheid om uw verjaardagscadeau of huwelijksgeschenk om te zetten in een gift. Maar ook een verdrietige aanleiding biedt een zinvolle manier om uw betrokkenheid te tonen. En denkt u ook eens aan een inzamelingsactie naar aanleiding van een jubileum of afscheid, een afstuderen of promotie. Niet alleen financiële steun is voor het werk van de Vereniging van Huntington van groot belang. Ook het uitdragen van uw betrokkenheid is van grote waarde.

Vereniging van Huntington is aangesloten bij