Hoofdtaken van het Landelijk Bureau

Het Landelijk Bureau heeft als een van haar hoofdtaken het geven van voorlichting aan leden en geïnteresseerden. Het Landelijk bureau voert de regie in een optimale “hulplijn'', verwijst naar de juiste instanties bij hulpvragen en het beantwoorden van vragen om algemene informatie van leden en niet-leden.

Het Landelijk Bureau verleent secretariële ondersteuning aan commissies en werkgroepen, vooral aan de Commissie Voorlichting & Communicatie en de Redactiecommissie.

De bureaumedewerker verzamelt en redigeert in samenwerking met de redactiecommissie, al het materiaal voor het magazine (Kontaktblad) van de VvH. De bureaumedewerker verzamelt nieuwsberichten voor de nieuwsbrief en verstuurt deze. Het bureau beheert de content van de website, houdt deze actueel en plaatst berichten op de website en social media.

Het Backoffice

De ledenadministratie, de financiële administratie  en de verzending van informatiemateriaal zijn uitbesteed aan APN Backoffice B.V. in Tiel. Het Backoffice ondersteunt desgevraagd ook op andere secretariële taken.

Vereniging van Huntington is aangesloten bij