Het Landelijk Bureau heeft als hoofdtaken het verwijzen naar juiste instanties bij hulpvragen en het beantwoorden van vragen om algemene informatie van leden en niet-leden, de bestuurlijke en secretariële ondersteuning van het Dagelijks Bestuur, het voorbereiden en meedenken in het beleid, de voortgangsrapportage op het beleidsplan en het bieden van secretariële ondersteuning aan de commissies en werkgroepen.
Verder voert het bureau de ledenadministratie, de financiële administratie en wordt de kopij voor het Kontaktblad verzameld en uitgewerkt.

De Vereniging van Huntington krijgt beperkt overheidssubsidie en wordt gesteund door de Vriendenloterij. Zij is verder afhankelijk van giften van particulieren en bedrijven. Om dit geld zo zorgvuldig mogelijk te besteden, zijn er ook betaalde medewerkers in dienst en werkzaam bij het Landelijk Bureau (1,64 FTE).

Vereniging van Huntington is aangesloten bij