Huntington 2017 PDF LR V2 Pagina 1 
 
 Het Kontaktblad verschijnt vier keer per jaar, in de maanden: maart, juni, september 
 en december. Het is het officiële orgaan van de Vereniging van Huntington.


 


Redactieadres: 
Vereniging van Huntington
Zuid Hollandlaan 7
2596 AL Den Haag
Tel.: 070-314 88 88

Redactie: 
Hans Gommans
Rita Timmers-Rohaan

Oplage:
1450 stuks
 
Vormgever:
Duocore

Druk:
Duocore

ISSN:
1383-0414

Copyright:
Vereniging van Huntington
Overname van artikelen is toegestaan mits met bronvermelding en in overleg met de Redactie.

 

Vereniging van Huntington is aangesloten bij