Fonds PGO
Fonds PGO is een onderdeel van uitvoeringsorganisatie CIBG en verstrekt namens de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport subsidies aan landelijk werkzame patiëntenorganisaties, gehandicaptenorganisaties en ouderenbonden in Nederland.

Vrienden Loterij
Naast de subsidie van het Fonds PGO/CIBG ontvangt de Vereniging een belangrijke bijdrage uit de loterijopbrengst van de Vrienden Loterij.

Vereniging van Huntington is aangesloten bij