Algemene Ledenvergadering (ALV) en Ledenmiddag: zaterdag 6 oktober 2018

Op zaterdag 6 oktober organiseert de Vereniging de Algemene Ledenvergadering en Ledenmiddag bij Aristo te Utrecht.

In de ochtend wordt u door het Bestuur bijgepraat over alle ontwikkelingen binnen de Vereniging. Ook krijgt u een update over de financiën. In aansluiting op de ALV wil de Vereniging een ledenmiddag organiseren. Nu doen we dat wel vaker maar deze keer willen we echt met onze leden, met u dus, in gesprek. Het thema zal zijn “ontmoeten zonder moeten”.
Wij willen u van harte uitnodigen om hierbij aanwezig te zijn.

Het programma voor die middag is: samenwerken2

1. Gesprekken aan de Regiotafel

Doel:
• onderlinge kennismaking c.q. vergroting contact tussen professionals, regiocontactpersonen en aanwezige leden
• elkaar sneller “kunnen vinden” in de toekomst
• bespreken van onderwerpen die met Huntington te maken hebben.

We zullen “regiotafels” gaan inrichten waarbij u wordt ingedeeld naar de regio waar u vandaan komt. Aan tafel zullen professionele hulpverleners uit uw eigen regio aanschuiven net zoals uw Regionale Contactpersoon (RC), voorheen Regiovertegenwoordiger. De professionele hulpverleners zijn casemanagers / maatschappelijk werkenden uit de Huntington zorgcentra in uw regio.

De bedoeling is om met elkaar in gesprek te gaan over zaken waarvan wij denken dat ze u bezig houden. Wij denkenhiermee te voldoen aan een behoefte die we bij onze leden voelen; namelijk horen en gehoord worden, voelen dat je er niet alleen voor staat. Dit onderdeel van het programma zal de hoofdmoot van de middag zijn.

2. Vacaturebank nieuwe vrijwilligers
Doel: snelle inventarisatie van aanwezige talenten en beschikbaarheid voor losse klussen en vaste taken voor de Vereniging.

Download hier het volledige programma.

 
Vereniging van Huntington is aangesloten bij