afbeelding hersenenALV van zaterdag 22 april verplaatst naar zaterdag 18 november 2017

Op zaterdag 22 april zou de Algemene Leden Vergadering gehouden worden. Hiertoe hebben wij een ieder een persoonlijke uitnodiging gestuurd. Deze uitnodiging bleek velen niet bereikt te hebben.

Daar wij de aanwezigheid van onze leden bijzonder op prijs stellen en hen allen de kans willen geven om met ons mee te praten over de Vereniging, heeft het Dagelijks Bestuur besloten de ALV te annuleren en te verplaatsen naar zaterdag 18 november 2017.

Voorafgaand aan de Ledenmiddag, welke die dag zal plaatsvinden, heten wij u graag welkom op de Ledenvergadering. In de Kontaktbladen van juni en september berichten wij u over het programma en de wijze van aanmelden voor deze dag.

Vereniging van Huntington is aangesloten bij