Thematische netwerkbijeenkomsten Zorg Verandert
Programma Zorg Verandert is er voor iedereen die zorg of ondersteuning nodig heeft én voor hun naaste omgeving, zoals mantelzorgers en vrijwilligers. Zorg Verandert heeft tot doel dat mensen meer grip krijgen op hun eigen situatie en op het vinden van passende oplossingen voor hun leven. Dat doet het programma op diverse manieren. Met bijeenkomsten, informatie en inspiratie, en het signaleren van knelpunten. Zorg Verandert is een samenwerkingsverband van twaalf cliënten-, patiënten- en belangenorganisaties. Kijk voor meer informatie en de data van de bijeenkomsten in uw regio op de website: www.zorgverandert.nl

 

2018

April

Dinsdag 3 april: Huntington Café Grou
Het HD-Café is bedoeld voor mensen met de ziekte van Huntington, hun naasten en andere belangstellenden. Tijdens deze bijeenkomst staat een thema gerelateerd aan de ziekte van Huntington centraal. De bijeenkomst bestaat uit een informatief deel, zoals bijvoorbeeld een gesprek met een ervaringsdeskundige of een professional. Daarnaast is er gelegenheid tot het stellen van vragen, het uitwisselen van ideeën en vooral lotgenotencontact.

Het thema van deze middag is “financiële vraagstukken en het levenstestament”. Bij de ziekte van Huntington is alle geldzaken goed op een rijtje houden soms een opgave. Ook zaken m.b.t. de toekomst leveren vragen op. Deze kunnen vastgelegd worden in een zgn. levenstestament. Om een overzicht en tips te krijgen nemen de medewerkers van Koskea jullie deze middag mee, in het oerwoud van financiële zaken en waarom een levenstestament uitkomst kan bieden. Natuurlijk is er ook de mogelijkheid om hun vragen te stellen.

Klik hier voor de uitnodiging en aanvullende informatie.

 

Mei

Donderdag 17 mei vindt de officiële opening van het Huntington Café Atlant plaats. Voor meer informatie over het HD Café klik hier.

 

Juni

Zaterdag 2 juni: Inspiratiebijeenkomst Vereniging, Archipel Zorggroep te Eindhoven
Om de kwaliteit van het leven met de ziekte van Huntington optimaal te maken én te houden! Daarvoor is geld nodig, veel geld. Voor onderzoek, behandeling, begeleiding en ondersteuning. Daarom vindt op zaterdag 2 juni 2018 de vierde editie van een reeks van inspiratiebijeenkomsten plaats, om u te vertellen waarom wij dit dringende beroep op u doen.

Prof. Dr. R.A.C. (Raymund) Roos, (neuroloog LUMC) en Arie Zwanenburg (secretaris Vereniging van Huntington) vertellen waarom hun kennis en expertise bijdraagt aan de optimalisering van de Kwaliteit van Leven. Medewerkers van Archipel Zorggroep vertellen u over hoe zij bijdragen aan Kwaliteit van leven.

Zet deze datum alvast in uw agenda!

 

September

Vrijdag 14 september tot en met zondag 16 september: EHDN Congres, Wenen
Elke twee jaar organiseert het EHDN (European Huntington’s Disease Network) een congres. Het is niet alleen de bijeenkomst van de Europese Huntingtonverenigingen, maar vooral ook een uitwisseling tussen wetenschappers van het EHDN, het Europese netwerk van Huntington-onderzoekers op alle gebieden, die met Huntington te maken hebben. Voor meer informatie: http://www.ehdn.org/events/?event_id1=6

 

Oktober

Maandag 1 oktober tot en met zaterdag 6 oktober: Huntington Vakantieweek, Wezep

Vereniging van Huntington is aangesloten bij