Thematische netwerkbijeenkomsten Zorg Verandert
Programma Zorg Verandert is er voor iedereen die zorg of ondersteuning nodig heeft én voor hun naaste omgeving, zoals mantelzorgers en vrijwilligers. Zorg Verandert heeft tot doel dat mensen meer grip krijgen op hun eigen situatie en op het vinden van passende oplossingen voor hun leven. Dat doet het programma op diverse manieren. Met bijeenkomsten, informatie en inspiratie, en het signaleren van knelpunten. Zorg Verandert is een samenwerkingsverband van twaalf cliënten-, patiënten- en belangenorganisaties. Kijk voor meer informatie en de data van de bijeenkomsten in uw regio op de website: www.zorgverandert.nl

 

December

Woensdag 6 en donderdag 7 december: Nursing Experience, de Reehorst Ede
Een beurs voor verpleegkundige en verzorgende professionals. Voor meer informatie: www.nursingexperience.nl

De Vereniging zal deelnemen aan de Hersenstraat.

 

 2018

Zaterdag 20 januari: Inspiratiebijeenkomst Vereniging, Patyna Bloemkamp te Bolsward
Om de kwaliteit van het leven met de ziekte van Huntington optimaal te maken én te houden! Daarvoor is geld nodig, veel geld. Voor onderzoek, behandeling, begeleiding en ondersteuning.

Daarom vindt op zaterdag 20 januari 2018 de derde editie van een reeks van inspiratiebijeenkomsten plaats, om u te vertellen waarom wij dit dringende beroep op u doen.
Prof. Dr. R.A.C. (Raymund) Roos, (neuroloog LUMC) en Arie Zwanenburg (secretaris Vereniging van Huntington) vertellen waarom hun kennis en expertise bijdraagt aan de optimalisering van de Kwaliteit van Leven. Medewerkers van Bloemkamp vertellen u over hoe zij bijdragen aan Kwaliteit van leven.

Zodra er meer details bekend zijn, melden wij dit op deze website.

 

 

Vereniging van Huntington is aangesloten bij