Inschrijven Nieuwsbrief

Error : Please select some lists in your AcyMailing module configuration for the field "Schrijf automatisch in op" and make sure the selected lists are enabled

Update uniQure

 Uitgebreide weergave tussentijdse resultaten Fase I/II studies uniQure met AMT-130

Facebook DEF uniQure JUL24

uniQure heeft op 9 juli 2024 een persverklaring uitgegeven waarin ze tussentijdse resultaten presenteren van patiënten die deelnemen aan de lopende klinische fase I/II onderzoeken van AMT-130, [HD Gene TRX-1 en HD Gene TRX-2], voor de behandeling van de ziekte van Huntington in Amerika en Europa. De analyse omvat de follow-up periode van maximaal 24 maanden. uniQure maakte gebruik van een externe controlegroep.

De belangrijkste updates zijn:

  • Er is sprake van een significant, dosisafhankelijk en vertragend effect op de ziekteprogressie gemeten aan de hand van cUHDRS-waarden gedurende 24 maanden bij patiënten die de hoge dosis AMT-130 ontvingen.
  • Bij patiënten die werden behandeld met AMT-130 werd een statistisch significante reductie van Nfl (neurofilament light) in ruggenmergvocht (CSF) waargenomen.
  • Op basis van gegevens die tot nu toe zijn waargenomen, wordt AMT-130 over het algemeen goed verdragen met een beheersbaar veiligheidsprofiel bij beide doses. Er werden geen nieuwe AMT-130-gerelateerde ernstige bijwerkingen gemeld.

In Amerika evalueert de klinische fase I/II-studie van AMT-130 de veiligheids-, verdraagbaarheids- en werkzaamheidssignalen. In Europa beoordeelt de fase Ib/II klinische studie met AMT-130 deze factoren op dezelfde manier in een open-label studie. Ga voor meer informatie naar www.clinicaltrials.gov voor HD Gene TRX-1 (NCT04120493) en HD GENE TRX-2 (NCT05243017).

Lees het volledige persbericht van uniQure op 9 juli 2024 onder: Persbericht uniQure.

Let wel! Deze studie geeft tussentijdse resultaten van een fase I/II studie met een klein aantal deelnemers. Vervolgstudies zijn nodig om het middel uiteindelijk op de markt te mogen brengen. Belangrijk is dat uniQure een maand geleden in Amerika de RMAT-aanduiding kreeg voor de AMT-130 gentherapie. Dit kan het toelatingsproces van deze therapie tot de markt mogelijk versnellen.

 

 

Vereniging van Huntington is aangesloten bij