Inschrijven Nieuwsbrief

Update Fase III PROOF-HD studie pridopidine

Op 28 maart 2023 kondigde Prilenia Therapeutics B.V. aan dat de Fase III PROOF-HD studie officieel was afgerond. Resultaten worden verwacht aan het begin van het tweede kwartaal van 2023.

De Fase III PROOF-HD studie

PROOF-HD is een wereldwijde Fase III studie die zich richt op klinische verbetering in een laat stadium van de ziekte van Huntington. De belangrijkste uitkomstmaat in deze studie is de score op de zogeheten TFC-schaal waarmee de mate van functioneren van de deelnemer in het dagelijks leven wordt gemeten. We berichtten hierover eerder in het Wetenschappelijk Katern van de Vereniging van Huntington (nr.2022-3, pp.21-27). Resultaten worden verwacht aan het begin van het tweede kwartaal van 2023 (zie tijdlijn hieronder).

Deelnemers aan de studie

Aan deze studie namen 499 personen deel en werd uitgevoerd in de VS, Canada, Nederland, Oostenrijk, Tsjechië, Frankrijk, Duitsland, Italië, Polen, Spanje en het Verenigd Koninkrijk. Het onderzoek is op tijd en zoals gepland afgerond.

Bijna alle patiënten (98%) die aan deze Fase III studie deelnamen, kozen ervoor om na het voltooien van de klinische studie door te gaan in een zogeheten open-label studie waarin zij pridopidine blijven ontvangen.

Weesgeneesmiddel

Pridopidine heeft van de geneesmiddelautoriteiten de EMA en de FDA de status van weesgeneesmiddel gekregen. Weesgeneesmiddelen zijn medicijnen voor zeldzame, vaak ernstige aandoeningen. Deze aandoeningen hebben meestal een progressief karakter en kunnen sterk invaliderend of levensbedreigend zijn. De patiëntengroepen zijn door de zeldzaamheid van bepaalde ziektes meestal erg klein. Overheden treffen soms extra voorzieningen voor deze categorie geneesmiddelen om het ontwikkelen en op de markt brengen ervan voor de farmaceutische industrie aantrekkelijker te maken. Ook heeft pridopidine een zogeheten Fast track designation status verkregen. Dit betekent dat pridopidine versneld door de FDA en EMA wordt beoordeeld.

Tijdlijn pridopidine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vereniging van Huntington is aangesloten bij