Sporten is een belangrijk onderdeel van onze samenleving. Het is niet alleen gezond, het vormt ook een uitlaatklep voor velen en kan leiden tot maatschappelijke participatie en integratie. Zwemmen blijkt hiervoor een populaire sport. Voor mensen met een beperking is ‘even zwemmen’ echter niet altijd zo vanzelfsprekend.uniek zwemmen

Het is belangrijk om doelgroep-specifieke drempels weg te nemen om iedereen op een laagdrempelige manier kennis te kunnen laten maken met de zwemsport. Om deze reden is er een nieuwe samenwerking tussen het Ir. Otten Fieldlab Aangepast Sporten, InnoSportLab de Tongelreep, de KNZB en de provincie Noord-Brabant gestart, welke heeft geleid tot het initiatief ‘Uniek Zwemmen in Brabant'.

Enquête
Het beoogde doel van Uniek Zwemmen in Brabant? Een toegankelijke zwemsport voor iedereen binnen de provincie Noord-Brabant! Door samen te werken met zwembaden, zwemaanbod, zorginstellingen en kennisinstellingen, wil men tot een gezamenlijke doelstelling en plan van aanpak komen. Daarvoor wil men ook graag uw mening! Zou u willen helpen door de enquête in te vullen? Het kost maar ongeveer 5 minuten van uw tijd. Alvast dank!
https://onderzoekstool.nl/aa/2kthw78j.

Deelname is geheel vrijblijvend en verkregen data worden vertrouwelijk en anoniem verwerkt.
Gelieve de link niet direct naar anderen door te sturen, tenzij zij expliciet toestemming hebben gegeven dit te willen i.v.m. de privacywet.

Alle informatie is ook terug te vinden op: https://www.libranet.nl/uitgelicht/ir-otten-fieldlab/projecten/uniek-zwemmen-in-brabant/

 

Vereniging van Huntington is aangesloten bij