Inschrijven Nieuwsbrief

Op dinsdag 3 april 2018 staat opnieuw een bijeenkomst van het Huntington Café in Grou gepland met als thema “financiële vraagstukken en het levenstestament''. Deze bijeenkomst is bedoeld voor mensen met de ziekte van Huntington, hun naasten en andere belangstellenden. De bijeenkomst bestaat uit een informatief deel en daarnaast is er gelegenheid tot het stellen van vragen, het uitwisselen van ideeën en vooral lotgenotencontact.

Het thema van deze middag is “financiële vraagstukken en het levenstestament”. Bij de ziekte van Huntington is alle geldzaken goed op een rijtje houden soms een opgave. Ook zaken m.b.t. de toekomst leveren vragen op. Deze kunnen vastgelegd worden in een zgn. levenstestament. Om een overzicht en tips te krijgen nemen de medewerkers van Koskea jullie deze middag mee, in het oerwoud van financiële zaken en waarom een levenstestament uitkomst kan bieden. Natuurlijk is er ook de mogelijkheid om hun vragen te stellen.

Klik hier voor de uitnodiging en aanvullende informatie.

Vereniging van Huntington is aangesloten bij