Een luisterend oorHD cafe Heemhof01

 

In navolging van de reeds bestaande HD cafés wil het Zorgcentrum Heemhof in Apeldoorn in het voorjaar /zomer van 2018 gaan starten met een Huntingtoncafé .

Een werkgroep, bestaande uit vrijwilligers, professionals en regiovertegenwoordigers van de Vereniging van Huntington, zijn in 2017 gestart met de voorbereidingen om een Huntingtoncafé te realiseren.HD Cafe heemhof02

 

Tijdens de bijeenkomst staat een thema gerelateerd aan de ziekte van Huntington centraal. De bijeenkomst bestaat uit een informatief deel, zoals bijvoorbeeld een gesprek met een ervaringsdeskundige of een professional, daarnaast is er gelegenheid tot het stellen van vragen, het uitwisselen van ideeën en lotgenotencontact.

Door de informele sfeer krijgen mensen de mogelijkheid hun ervaringen en emoties uit te wisselen, elkaar te ondersteunen en het gevoel te geven er niet alleen voor te staan.

De bijeenkomsten zullen aan de hand van thema’s ingevuld worden. U kunt als deelnemer zelf thema’s aandragen, maar de gespreksleider zal altijd een thema achter de hand hebben. Waaraan kunnen we denken: communicatie, verpleeghuisopname, ketenzorg, toekomst, gedragsproblemen, kortom een scala van diversiteit aan thema’s en zeer de moeite waard om zo’n avond bij te wonen. De inhoud van het besprokene is uiteraard vertrouwelijk.HD Cafe Heemhof 03

 

Maar goed, zover is het nog niet. Er is nog veel werk aan de winkel om het HD café te starten en u wordt verder geïnformeerd via de website van de Vereniging van Huntington en het huisblad van Zorgcentrum Heemhof.

 

Vereniging van Huntington is aangesloten bij