Een van de doelstellingen van de Vereniging van Huntington is het stimuleren én financieren van wetenschappelijk onderzoek dat gericht is op verdieping van inzicht in de pathogenese, behandeling of het voorkómen van de ziekte van Huntington.
De Vereniging stelt hiervoor een subsidiebedrag van maximaal € 25.000,- ter beschikking voor een veelbelovende, kleinschalige voorstudie met een innovatief karakter.

Ook in 2018 is de Vereniging voornemens de Huntington Stimulation Grant toe te kennen en nodigt u van harte uit om een onderzoeksvoorstel in te dienen. Voor deze ronde een “translationeel, multidisciplinair project, wetenschappelijk onderbouwt, dat leidt tot of een brug slaat naar een in klinische- en/ of zorgproject ter verbetering van Kwaliteit van leven van Huntingtongendragers”.

Voor meer informatie, klik hier.

Vereniging van Huntington is aangesloten bij