Inschrijven Nieuwsbrief

Error : Please select some lists in your AcyMailing module configuration for the field "Schrijf automatisch in op" and make sure the selected lists are enabled

Ben jij opgegroeid in een Huntington gezin, dan is jouw verhaal waardevol! Meld je aan voor een (vertrouwelijk) interview!
 

Waarom?

Wanneer je bent opgegroeid bij een ouder met de ziekte van Huntington (HD) dan heb je ervaringen opgedaan die ons verder kunnen helpen. Professionals binnen de ketenzorg Huntington begeleiden cliënten met thuiswonende kinderen en het is onduidelijk hoe dit het beste kan worden vormgegeven. Er is weinig bekend over ervaringen van kinderen die opgroeien bij een ouder met HD in relatie tot professionele hulpverlening.

Gevolgen

Het hebben van een chronisch zieke ouder kan verstrekkende gevolgen hebben voor het welzijn en de ontwikkeling van een kind. Vanwege de zorg voor en zorgen om de ouder, kunnen er problemen ontstaan op sociaal, emotioneel en lichamelijk vlak en op school. Cliënten en hun kinderen zijn gebaat bij juiste en vroegtijdige ondersteuning, zodat voorkomen kan worden dat er grote problemen ontstaan of dat hulp te laat wordt ingezet.

Stop Huntington!

De Dam tot Dam loop vindt in 2021 plaats in het weekend van 18 en 19 september. In het pdf bestand vind u alle benodigde informatie om u in te schrijven of om anderen aan te sporen om mee te doen!

Veel succes met het inzamelen van sponsorgeld om de ziekte van Huntington te stoppen of te vertragen!

Het Campagneteam Huntington

De Huntington Expertisecentra van het Maastricht UMC+ en LUMC starten een klinische studie naar de werkzaamheid en veiligheid van het onderzoeksmiddel pridopidine in patiënten met een vroeg stadium van de ziekte van Huntington.

Het Huntington Expertisecentrum Maastricht UMC+ gaat de eerste patiënt in Nederland screenen voor deelname aan een nieuwe klinische studie genaamd PROOF-HD. Het LUMC zal zeer binnenkort hiermee starten. Dit onderzoek kijkt naar de effectiviteit van pridopidine, een oraal in te nemen onderzoeksmiddel. Het betreft een zogenoemde fase drie studie. Dat is de fase dat een nieuw medicijn getest wordt op effectiviteit en risico’s in een klinische situatie.

Online ondersteuning voor naasten van mensen met de ziekte van Huntington

Het Alzheimer Centrum Limburg gaat in samenwerking met het Maastricht UMC+ het online ondersteuningsprogramma Partner in Balans, oorspronkelijk ontwikkeld voor naasten van mensen met dementie of de ziekte van Parkinson, geschikt maken voor naasten (partners, kinderen, en andere naasten) van mensen met de ziekte van Huntington.

De Vereniging wil u graag zo goed mogelijk informeren over alles wat er in de Huntington gemeenschap speelt. Helpt u ons daarbij door enkele vragen te beantwoorden?

Ga dan naar onze enquête.

Vereniging van Huntington is aangesloten bij