Huntington Netwerk Nederlandhuntington netwerk nederland

Ketenzorg in Nederland voor mensen met de ziekte van Huntington

 

                         Aanleiding

Enkele jaren geleden constateerde de Vereniging van Huntington al dat er een tekort is in de kwantiteit en kwaliteit van zorg voor mensen met de ziekte van Huntington. In 2006 heeft de Vereniging van Huntington geïnventariseerd welke knelpunten families ervaren die geconfronteerd worden met de ziekte. Die inventarisatie is de basis geweest voor een overleg met Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en diverse partijen betrokken in de zorg voor mensen met de ziekte van Huntington.

                         Bevindingen

De belangrijkste bevinding voortkomend uit dat overleg was dat veel mensen met de ziekte van Huntington de anonimiteit zoeken. Vaak is er sprake van een beperkt ziekte-inzicht of zelfs ontkenning van de ziekte, waardoor men ervan overtuigd is geen hulp nodig te hebben en zeker geen zorg. Hierdoor komen mensen met de ziekte van Huntington vaak pas met zorg in aanraking wanneer hun situatie al geëscaleerd is, met alle gevolgen van dien. Om dergelijke escalaties in de toekomst te kunnen voorkomen is het van belang risicogevallen tijdig te signaleren en deskundige hulp te ontwikkelen voor alle mensen met de ziekte van Huntington.

                         Ketenoverleg

Na het overleg met ZN is het Landelijk Ketenoverleg gestart, met als deelnemers de Vereniging van Huntington, Atlant Zorggroep, Topaz, Archipel en Zorggroep Noorderbreedte. Later zijn ook Riethorst Stromenland, Florence Zorg, Amstelring en Stichting Land van Horne aangesloten. De visie van het Landelijk ketenoverleg is dat deze deskundige hulp voor iedereen met de ziekte van Huntington beschikbaar moet zijn. Aangezien Huntington een familiaire ziekte is betreft dit ook de familieleden van patiënten. Bovendien is het erg belangrijk dat men in iedere fase van de ziekte (van wieg tot graf) ondersteund kan worden, ongeacht de plek waar iemand woont (van Goes tot Groningen). Bij voorkeur wordt men zoveel mogelijk in de eigen omgeving geholpen. Centraal hierbij staat de kwaliteit van leven van patiënt en familie.

 

Op Maandag 11 juni a.s. zal bij DRSN, locatie Altenahove in Almkerk) alweer de 8e HNN Meeting plaatsvinden. Wat later dan jullie gewend zijn, maar hierbij het programma en aanmeldingsformulier.

Het centrale onderwerp is agressie en gedragsproblemen voortkomend uit de ziekte van Huntington en natuurlijk bieden we ook dit keer alle vakgroepen de gelegenheid om bijeen te komen en is er voldoende tijd om met elkaar op informele wijze bij te praten. Maar... we presenteren ook de website van het HNN en deze gaat op feestelijke wijze live op 11 juni!

Wij kijken er naar uit om jullie te ontmoeten, jullie ook? De inschrijving is geopend en ken je collega’s die mogelijk deze mail niet ontvangen, maar wellicht belangstelling hebben om ook te komen? Stuur deze informatie dan gerust door!

Namens de Projectgroep graag tot 11 juni!

1e Save the Date

Save the Date!

Maandag 11 juni vindt in Zorgcomplex De Kloosterhoeve alweer de 8e Meeting van het Huntington Netwerk Nederland plaats. Houdt de website in de gaten, want meer informatie en mogelijkheid tot aanmelding volgt binnenkort!

 

7e meeting Huntington Netwerk Nederland 13 november 2017

Op maandag 13 november jl. vond in Topaz Overduin (Katwijk) alweer de 7e HNN Meeting plaats.
De doelstelling van het project HNN is het opzetten van een Huntingtonnet Nederland (HNN) waarbij er sprake is van een multidisciplinair netwerk van professionals die werken voor de zorg en behandeling van patiënten met de ziekte van Huntington. Dit netwerk van professionals stelt zich ten doel de algehele kwaliteit van zorg en behandeling voor deze doelgroep en hun families te verhogen. Om dat doel te bereiken zullen de professionals meer samenwerken, kennis (op basis van best practice) uitwisselen en de zorg en behandeling beter spreiden over het land.
Een goed werkend netwerk kan niet zonder digitale ondersteuning en daar wordt ook hard door de Projectgroep HNN aan gewerkt. Op deze netwerkdag hoorden de aanwezigen dan ook de laatste stand van zaken over de ontwikkeling van het platform.

Daarnaast waren er een aantal interessante presentaties over lopend en of afgerond zorgonderzoek en de uitkomsten daarvan, cognitieve revalidatie en natuurlijk had men in de middag ruimschoots de gelegenheid om als vakgroep bij elkaar te komen.

De dag werd afgesloten met een drankje en een hapje.

Wil je automatisch informatie en uitnodigingen ontvangen?

Stuur dan een mail met je gegevens naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.en we plaatsen je op onze mailinglist.

Bewijs van deelname nodig?

Ben je aanwezig geweest tijdens een van de Meetings van het HNN en heb je een bewijs van deelname nodig? Stuur dan een mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. met vermelding van je naam, geboortedatum en welke bijeenkomst het betreft. Je ontvangt dan zo spoedig mogelijk het deelnamebewijs (digitaal). 

6e Meeting HNN in Eindhoven

Op 17 januari jl. vond in Archipel in Eindhoven de 6e HNN Meeting plaats. Het thema van de dag was Wetenschappelijk (Zorg)onderzoek.

Een bijzonder geslaagde dag met wederom een geweldige belangstelling uit het veld! Gedurende de dag waren er diverse presentaties van jonge onderzoekers, actief in het Huntingtonwerkveld. Inspiratievol! Ook een toelichting op de stand van zaken rondom de ontwikkeling van het Huntington Netwerk nederlan, "waar staan we nu?". En een boeiend verhaal over het onderzoek van De Kloosterhoeve (DRSN)n samenwerking met het LUMC en de Universiteit van Maastricht naar angst voor vallen en verslikken bij mensen met de ziekte van Huntington. En de vakgroepen kregen alle ruimte om met elkaar in gesprek te gaan over hun vak en wat hen daarin bezig houdt.

Met een geslaagde dag voor de deelnemers én de organisatie dus veel input voor de projectgroep HNN. Daar gaan we mee aan de slag en bij de eerstvolgende Netwerkbijeenkomst praten we jullie graag bij!

Kijk voor de beschikbare presentaties van de Projectgroep HNN en DRSN, LUMC & UvM bij 'Documenten"

Wil je graag aansluiten bij het HNN en of één van de vakgroepen of heb je belangstelling voor de meetings van het HNN? Stuur dan een email naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

De 7e Meeting van het HNN zal plaatsvinden op 13 november 2017. Nadere informatie vind je hier.
Huntington Netwerk Nederland is een samenwerkingsverband waarin de autonome posities van zorgorganisaties worden erkend en positief aansluiten bij de ontwikkelingen die individuele organisaties bereiken voor de zorg voor Huntingtonfamilies. Het Netwerk volgt op inhoudelijk niveau welke ontwikkelingen er voor goede ketenzorg nodig zijn en wat er nodig is om deze ontwikkelingen te realiseren en wie daarin de leiding zou kunnen nemen.

                         De organisatie

De top van de organisatie wordt gevormd door het Bestuurlijk Overleg waarin, naast het overleg, ook de bestuurlijke besluitvorming is gewaarborgd.

De inhoudelijke basis wordt gevormd dooor de Stuurgroep met daaronder een aantal werkgroepen, waarbij de deelnemende partijen ieder werkgroep voor hun rekening nemen. Door de betrokkenheid van de deelnemende partijen en hun kennis op inhoudelijk niveau wordt binnen het overleg bepaald welke onderwerpen prioriteit hebben en wie "de kar gaat trekken".

Onder supervise van de werkgroepen zijn de diverse vakgroepen (betrokken bij de zorg rondom Huntington) gevormd.

Met deze organisatie op inhoud zijn ontwikkelingen op praktische wijze te realiseren (zij het na eventuele accordering van het Bestuurlijk Overleg)

                         Contactgegevens

Voor alle deelnemende organisaties, leden van de Stuurgroep, organigram  en contactgegevens:

Vereniging van Huntington is aangesloten bij