Jong en onbezorgdHoe blijf je een goede ouder voor je kinderen? Hoe zorg je dat het leven van je kinderen zo gewoon mogelijk blijft, ook al is het thuis in veel opzichten anders dan bij andere kinderen? Hoe kunnen kinderen reageren en wat doe je dan als ouder? Waar hebben kinderen steun aan als ze het moeilijk hebben?

Drie van de dertig kinderen hebben in de thuissituatie te maken met een vader, moeder, broer of zus met ernstige beperkingen door langdurige ziekte of een handicap. Dit betekent ook voor hen een extra emotionele en praktische belasting. Zo kan de ziekte of handicap het gezinslid zowel lichamelijk als geestelijk doen veranderen, met alle gevolgen van dien.
Ook de gezonde ouder blijft lang niet altijd dezelfde. Soms ontstaan er spanningen tussen de ouders en tussen de kinderen onderling. Kinderen kunnen geleidelijk aan steeds meer taken op zich nemen in het huishouden, de zorg voor broers en zussen en de verzorging van het gezinslid dat ziek of gehandicapt is. Het komt zelfs voor dat de rollen tussen kinderen en ouders omgedraaid raken.

Ze hebben behoefte aan steun, vooral van hun ouders. Maar ook leerkrachten, begeleiders van clubs en andere voor het kind belangrijke volwassenen kunnen steun bieden. Kinderen hebben vooral behoefte aan een luisterend oor, aan informatie over de ziekte of handicap en alles wat daar mee te maken heeft.

Ze willen meepraten en meebeslissen en ervoor zorgen dat praktische zaken goed geregeld zijn. Ze hebben de ruimte nodig voor het uiten van hun gevoelens, het stellen van hun vragen en ze willen gehoord worden. Ouders zijn zich daarvan vaak wel bewust, maar weten niet altijd hoe ze hun kinderen in deze ingewikkelde situatie kunnen steunen.

Het boek gaat in op deze en meer vragen en biedt praktische informatie, veel voorbeelden en tips. Het boek is een gezamenlijke uitgave van Mezzo, Landelijke Vereniging van Mantelzorgers en Vrijwilligerszorg en Ieder(in) in het kader van een project over jonge mantelzorgers.

De publicatie is mogelijk gemaakt door subsidie van het VSBfonds, het Nationaal Revalidatie Fonds en de Stichting Kinderpostzegels Nederland.

U kunt het boek "Jong en (on)bezorgd" bestellen via Ieder(in): klik hier

Vereniging van Huntington is aangesloten bij